ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

High Low Tide Table 2017 / ระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุด 2560

High Low Tide Table 2017 / ระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุด 2560
Support smartphone version

แบ่งต่ามพื้นที่ คลิกเลือกจุดที่ต้องการ ตารางน้ำรายชั่วโมงในแผนที่


ระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุด 2017 / 2560
 • บอกระดับน้ำระดับสูงสุด-ต่ำสุด ต่อวัน การใช้งานบางอย่างต้องการรู้ว่าน้ำขึ้นเมื่อใด ลงเมื่อใด ขึ้นสูงสุดเมื่อใด ต่ำสุดเมื่อใด
 • การบอกระดับน้ำละเอียดเป็น เมตรและเซนติเมตร
 • การรู้ระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุด เท่ากับการรู้ต่ำแหน่งดิถีดวงจันทร์ 
 • ตารางระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุด จัดทำเพื่อเป็น Backup Site เหมาะสำหรับชาวเล ชาวประมงชายฝั่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง : ตารางน้ำชาวเล รายชั่วโมง 2017 / 2560
         

Yamaha Outboard Service Manual 2 stroke 50-90 hp

Yamaha Outboard Service Manual คู่มือซ่อมเครื่องยนต์ เรือยามาฮ่า 2 จังหวะ 50-90 hpคู่มือซ่อมเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ขนาดเครื่องยนต์ 50 , 60 , 70 , 75 , 80 , 85 และ 90 hp เหมาะสำหรับบำรุงรักษาเครื่องยนต์และซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รายชิ้น
 • ใช้สำหรับซ่อมบำรุงรายละเอียดการเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นรายชิ้นๆ
 • พร้อมเครื่องมือที่ใช้ในการถอด/ใส่วัสดุ วิธีการใส่
 • ระบบการขันน๊อตโดยใช้ประแจทอร์ค แบบปอนด์ หรือนิวตัน
 • ไดอะแกรมการวายริ่งสายไฟในเครื่องยนต์
 • การปรับตั้งค่าการทำงานเครื่องยนต์
 • การวัดค่าและการตรวจเช็คด้วยเครื่องมือ
 • อื่นๆ
เลื่อนหน้า ขึ้น-ลง ใช้ แถบด้านข้าง หรือใช้เมาส์ Scroll ขึ้นลง

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Tide Table Thailand 2017 / ตารางน้ำรายชั่วโมง 2560

ตารางน้ำรายชั่วโมง 2017 (2560)
Support smartphone version

แบ่งต่ามพื้นที่ คลิกเลือกจุดที่ต้องการ ตารางน้ำรายชั่วโมงในแผนที่

จุดประสงค์ การพัฒนาระบบข้อมูลตารางน้ำรายชั่วโมง (Water Tide Table)

   เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการเดินเรือ ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเลกทรอนิกส์  เพื่อการศึกษาและวิจัย โดยการเข้าถึงข้อมูล ได้จากทุกที่ ทุก Platform ทุก OS โดยใช้งานผ่านระบบ Web Browser  และสามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ตได้ทุกระบบ โดยปัจจุบันอาศัยข้อมูลฐานจาก Water Tide Table จากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ประเทศไทย

  เนื่องจากในปัจจุบัน ฐานข้อมูลที่อยู่ในรูปตารางน้ำรายชั่วโมง ยังอยู่ในรูปแบบที่ใช้สำหรับ การจำหน่ายโดย กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ โดยปรกติตารางน้ำรายชั่วโมง หรือ มาตราน้ำ จะมีการเผยแพร่ทั่วไปบนอินเตอร์เน็ต หลังจากเริ่มจำหน่าย หลังเดือนมกราคม ไปแล้ว

  เพื่อมิให้ขัด และ มีผลต่อการจัดจำหน่าย ตารางน้ำรายชั่วโมง หรือ มาตราน้ำ จึงจำเป็นต้องมีการเข้ารหัสผ่าน โดยมีการจำกัดการเข้าถึง ในรูปแบบ Shareware โดยการแบ่งปันทดลองใช้ในวงที่จำกัด อาจมีข้อที่ไม่สะดวกบ้าง ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และไม่มีการบริการ ในรูปแบบการ Copy หรือ Download ข้อมูล จึงเรียนมาเพื่อทราบข้อจำกัดด้วย

ท่านอาจติดต่อขอ สั่งซื้อหรือช่วยสนับนุนกิจการ การจำหน่ายแผนที่ และบรรณสารทางการเดินเรือ <--คลิก

บทความที่เกี่ยวข้อง : ตารางน้ำชาวเล รายชั่วโมง 2017/2560วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Seaman Tide Table 2017 / ตารางน้ำชาวเลรายชั่วโมง 2560

ตารางน้ำชาวเล รายชั่วโมง 2017 (2560)
Support smartphone version

แบ่งต่ามพื้นที่ คลิกเลือกจุดที่ต้องการ ตารางน้ำรายชั่วโมงในแผนที่


จุดประสงค์ การพัฒนาตารางน้ำชาวเล รายชั่วโมง (Sea Man Tide Table)

   เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใช้สำหรับการคาดการณ์ระดับน้ำด้วยตนเองได้ โดยการจับความสัมพันธ์ของ การขึ้นและตก ของพระจันทร์และพระอาทิตย์ กับการขึ้นลงของระดับน้ำ โดยสังเกตุปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สัมพันธ์กับการขึ้นตกของดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ โดยเทียบกับ ตารางน้ำรายชั่วโมง หรือ มาตราน้ำ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ที่ใช้มาตราฐานระดับน้ำทะเลเฉลี่ยทะเลปานกลาง เกาะหลัก 1915 เป็นมาตรฐานอ้างอิงระดับน้ำสูงสุดต่ำสุด ของทุกสถานีตรวจวัด

การแบ่งโซนเวลาของตารางน้ำนี้ จะแบ่งเวลาเป็น 4 ส่วนตามรูปแบบหน้าปัดนาฬิกาที่เป็นเข็ม ตามความสัมพันธ์ของเวลา ตามรูปแบบแสงที่ปรากฏ ตามองศาต่างๆของมุมพระอาทิตย์และพระจันทร์ โดยใช้รูปแบบการแบ่งเวลาตามแบบของชาวบาบิโลน โดยมีรูปแบบ


กลางวัน จะเป็น เช้า -> สาย -> บ่าย -> เย็น
กลางคืน จะเป็น หัวค่ำ -> ตอนดึก -> วันใหม่ -> ก่อนรุ่งเช้า

ซึ่งเป็นการแบ่งตามความสัมพันธ์ตามการขึ้นตกของดวงจันทร์และพระอาทิตย์ เพราะเวลาเกิดจากการอ้างอิงวงโคจรตำแหน่งของ  พระอาทิตย์ และพระจันทร์ <-คลิก ข้อมูลเพิ่มเติม


ตารางน้ำนี้อาจเหมาะกับ
 • ผู้ที่ทำการเลี้ยงสัตว์ทะเล
 • ผู้ที่มีอาชีพ หรือต้องดำรงชีพโดยอาศัยชายฝั่งทะเล
 • ประมงชายฝั่ง / นักตกปลา
 • นักวิจัยทางทะเล
 • ผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ ทางทะเล
 • ฯลฯ


ตัวอย่างตารางน้ำชาวเลบทความที่เกี่ยวข้อง : D.I.Y. SUNMOON TIDE TABLE ตารางน้ำพระอาทิตย์พระจันทร์วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สิบปีบอระเพ็ด Ten Boraphet years อเมซอน ประเทศไทย

สิบปีบอระเพ็ด Ten Boraphet years อเมซอน ประเทศไทย

บึงน้ำจืดที่กันไว้เป็น เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ และเขตคุ้มครองสัตว์ป่า เป็นทะเลสาบน้ำจืดธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ แห่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่เหมือนใคร อเมซิ่งไทยแลนด์ ... สุดๆ


หลังจากปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) หลังจากปรากฏการ์ณน้ำท่วมใหญ่ ใด้ปรากฏว่ามีสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ที่เป็นเพื่อนกับไดโนเสาร์ ซึ่งสูญพันธุ์ไปนานมาก ได้มาปรากฏขึ้นในธรรมชาติ

เป็นความบังเอิญ และลงตัวซึ่งหาใด้ยากมากๆ ในจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศ และเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าด้วย

นับตั้งแต่น้้นจึงห้ามลงเล่นน้ำในบึง


 มาชมเรื่องราวความสวยงามของบึงบอระเพ็ด แบบเจาะเวลาหาอดีตกัน ...

การแล่นเรือในบึงบอระเพ็ด จะให้ความรู้สึกพิเศษกว่าการแล่นเรือที่อื่น โดยที่ไม่ต้องไปไกลถึงทวีปอเมริกาใต้ ... เพราะที่นี่ คือ อเมซอน ประเทศไทยการแล่นเรือ ผ่านหัวจระเข้ไปมา ให้ความรู้สึกไม่เหมือนการแล่นเรือในที่อื่นจริงๆ เหนือคำบรรยาย ได้มีการคาดการณ์กันว่าจะมีประมาณ 100 กว่าตัว (จระเข้ ออกลูกเป็นไข่ครั้งละ 20-50 ฟอง)

บึงบอระเพ็ดจะเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาปีนึงประมาณ 3 เดือนช่วงน้ำหลาก ฉะนั้น ... แม่น้ำเจ้าพระยาก็มีจระเข้ แต่มีไม่มาก เพราะจระเข้ชอบบึงบอระเพ็ดมากกว่า


เรือชาวบ้าน เรือหางยาวกราบเรือต่ำๆเขาก็วิ่งกันนะครับ

เรือจับปลา/ตกปลาก็วิ่งกัน ช่วงหลังได้ข่าวมีคนแอบมาจับจระเข้ เพราะจับปลาทั้งวันได้ไม่กี่ร้อย จับจระเข้ได้ตัวเป็นหมื่น

เรือคายัคกราบต่ำของนักกีฬาทีมชาติ ก็มาฝึกในบึงบอระเพ็ด นี่อาจเป็นเหตุผลที่ได้ไปแข่งโอลิมปิกก็ได้

เรือใบกราบค่อนข้างสูงสบายๆ อ่าวไทยยังวิ่งข้ามได้ ไม่ใช้น้ำมันสักหยด

ส่วนเรือสปีดโบ๊ทวิ่งแข่งกับฉลามอ่าวไทยยังเฉยๆ วิ่งในบึงนี่ธรรมดาไปเลยสร้างจากเรื่องจริง บอระเพ็ด พ.ศ.2559 ... กระบี่ใบไม้
สร้างจากเรื่องจริง บอระเพ็ด พ.ศ. 2557 ... Gone going
สร้างจากเรื่องจริง บอระเพ็ด พ.ศ. 2555 ... อุทยานนกน้ำ บึงบอระเพ็ด
สร้างจากเรื่องจริง บอระเพ็ด พ.ศ. 2552 ... วันมหัศจรรย์ของหนู
สร้างจากเรื่องจริง บอระเพ็ด พ.ศ. 2549 ... เพื่อนเล่นเรือจบแล้วครับ "10 ปีบึงบอระเพ็ด Ten Boraphet years"