ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เกาะในจังหวัดกระบี่ (Islands in Krabi)

เกาะในจังหวัดกระบี่ (Islands in Krabi)

ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน สวรรค์เกาะพีพี

จังหวัดกระบี่ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับประเทศ และติดอันดับโลก โดยมีต่างชาติมาเที่ยวถึง 90% และอีก 10%เป็นคนไทย ในปี 2561 จังหวัดกระบี่มีนักท่องเที่ยวมากถึง 6 ล้านคน ทำรายได้เฉียด 1 แสนล้านบาท (96,973 ล้านบาท) จนมีคนให้นิยามจังหวัดกระบี่ว่า "สวรรค์ใต้ฟ้า วิมานบนดิน ..."

 


เกาะในจังหวัดกระบี่ มีทั้งสิ้น 154 เกาะ ได้แก่

 • เกาะบาตู
 • เกาะปริง
 • เกาะงู
 • เกาะร่าปูพัง
 • เกาะไม้งาม (ต.เกาะกลาง)
 • เกาะยำนัด
 • เกาะไม้งามใต้
 • เกาะลาปูเล 
 • เกาะนกงั่ว 
 • เกาะหนุ่ย 
 • เกาะผี
 • เกาะแดง
 • เกาะสน
 • เกาะเปลว
 • เกาะหนุ่ยนอก
 • เกาะกำนุ้ย
 • เกาะกำใหญ่
 • เกาะกลาง (ลันตาน้อย)
 • เกาะตะละเบ็ง
 • เกาะลันตาน้อย
 • เกาะหม้
 • เกาะเหล็ก
 • เกาะหนุ่ย
 • เกาะม้า
 • เกาะหนุ่ยกลาง
 • เกาะหินแดง
 • เกาะตุกนลิมา
 • เกาะกลาง (ลันตาใหญ่)
 • เกาะรอกใน
 • เกาะปอ
 • เกาะรอกนอก
 • เกาะลันตาใหญ่
 • เกาะเขาขวาก
 • เกาะกา
 • เกาะลังสุด
 • เกาะไม้งาม (คลองยาง) 
 • เกาะลาปูเล
 • เกาะนกงั่ว
 • เกาะหนุ่ย
 • เกาะผี
 • เกาะแดง (ต.เกาะลันตาน้อย)
 • เกาะสน
 • เกาะเปลว
 • เกาะหนุ่ยนอก
 • เกาะกำนุ้ย
 • เกาะกำใหญ่
 • เกาะกลาง
 • เกาะตะละเบ็ง
 • เกาะลันตาน้อย
 • เกาะหม้อ
 • เกาะเหล็ก
 • เกาะหนุ่ย
 • เกาะม้า (ต.เกาะลันตาใหญ่)
 • เกาะหนุ่ยกลาง 
 • เกาะหินแดง
 • เกาะตุกนลิมา
 • เกาะกลาง (ต.เกาะลันตาใหญ่)
 • เกาะรอกใน
 • เกาะปอ
 • เกาะรอกนอก
 • เกาะลันตาใหญ่
 • เกาะเขาขวาก
 • เกาะกา (ต.คลองยาง)
 • เกาะลังสุด
 • เกาะไม้งาม (ต.คลองยาง)
 • เกาะวันตีวะ
 • เกาะแร้ง
 • เกาะหมา
 • เกาะดูโยม
 • เกาะกา (ต.ทรายขาว)
 • เกาะพีพี
 • เกาะศิลามาก
 • เกาะเลากูหลง
 • เกาะนกคอม
 • เกาะตามั่น
 • เกาะเจ้าเชียง
 • เกาะแมว (ต.เขาคราม)
 • เกาะกาโรส
 • เกาะพังกา
 • เกาะหนู
 • เกาะขุนฤทธิ์
 • เกาะใหญ่ (ต.เขาคราม)
 • เกาะโทน
 • เกาะหนึ่ง
 • เกาะโขด
 • เกาะหิลัย
 • เกาะสอง
 • เกาะเมย
 • เกาะหัง
 • เกาะห้า
 • เกาะลุเต็น
 • เกาะเหลาเหรียม
 • เกาะสาม
 • เกาะทราย
 • เกาะเหลากา
 • เกาะเต็น
 • เกาะสี่
 • เกาะเหลาลาดิง
 • เกาะสิเร่
 • เกาะนอก
 • เกาะปาหุเสีย
 • เกาะสะยาตาลิง
 • เกาะยะลาฮูตัง
 • เกาะกามิด
 • เกาะสะยา 
 • เกาะเหลาบุโล๊ะ
 • เกาะปากกะ
 • เกาะเหลาบิเละ
 • เกาะน้อย
 • เกาะนก (ต.คลองประสงค์)
 • เกาะหนู
 • เกาะเสม็ด
 • เกาะแดง (ต.หนองทะเล)
 • เกาะต่อ
 • เกาะกวาง
 • เกาะแร้ง
 • เกาะเขาปากคลอง
 • เกาะรังไก่
 • เกาะเลียว
 • เกาะยาวาบ้องเกาะ
 • เกาะแม่อุไร
 • เกาะนาง (ต.อ่าวนาง)
 • เกาะค่อม
 • เกาะยามัน
 • เกาะมาตังหมิง
 • เกาะเล่าเป
 • เกาะบิด๊ะใน
 • เกาะยาวาซำ
 • เกาะรังนก
 • เกาะยาวาบน
 • เกาะเขาสามหน่วย
 • เกาะบิด๊ะนอก
 • เกาะไม้ไผ่ (ต.อ่าวนาง)
 • เกาะยูง (ต.อ่าวนาง)
 • เกาะปอดะใน
 • เกาะปอดะนอก
 • เกาะพีพีเล
 • เกาะพีพีดอน
 • เกาะแมว (เทศบาลเมืองกระบี่)
 • เกาะหลักน้อย
 • เกาะเปลาด
 • เกาะไม้งาม (ต.เกาะศรีบอยา)
 • เกาะเปลาด
 • เกาะไม้งาม (ต.เกาะศรีบอยา)
 • เกาะกา (ต.เกาะศรีบอยา)
 • เกาะหอย 
 • เกาะจำ
 • เกาะเล็ก (ต.เกาะศรีบอยา)
 • เกาะปาป
 • เกาะสีมา
 • เกาะหลักใหญ่
 • เกาะแดง (ต.เกาะศรีบอยา)
 • เกาะนกค่อม (ต.เกาะศรีบอยา)
 • เกาะโต๊ะลัง
 • เกาะลูดู
 • เกาะหัง
 • เกาะศรีบอยา
 • เกาะปู
 • เกาะไม้ไผ่ (คลองเขม้า)
 • เกาะนกค่อม (คลองเขม้า)
 • เกาะโต๊ะหลำ
 • เกาะเยื่อแดง
 • เกาะอ่าวช้างตาย
 • เกาะแหลมทะลุ
 • เกาะฮาม
 • เกาะแหลมค้างคาว
 • เกาะแหลมตุโดด
 • เกาะเลาดัว
 • เกาะหาม
 • เกาะเขาแคบ
 • เกาะรงมารง
 • เกาะช่องลาดใต้
 • เกาะกา (ต.อ่าวลึกน้อย)
 • เกาะจำปา
 • เกาะแหลมเล
 • เกาะแดง (ต.อ่าวลึกน้อย)
 • เกาะทะลุ
 • เกาะแตก
 • เกาะมีไลย
 • เกาะยูง (ต.อ่าวลึกน้อย)
 • เกาะปลาไหล
 • เกาะค้างคาว

 แผนที่เดินเรือ แผนที่เกาะจังหวัดกระบี่ ในแผนที่ GPS


ข้อมูลอ้างอิง
 • กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

บทความที่เกี่ยวข้อง