ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองเชื่อมฝั่งตะวันออก

ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองเชื่อมฝั่งตะวันออก

แผนที่แม่น้ำเจ้าพระยา และเส้นทางคมนาคมทางน้ำ ฝั่งตะวันออก และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม


เดินเรือ ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองเชื่อมฝั่งตะวันออก ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


เดินเรือในแผนที่ ที่ละเอียดกว่า

ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองเชื่อมฝั่งตะวันตก

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และคลองเชื่อมฝั่งตะวันตก

แผนที่แม่น้ำเจ้าพระยา และเส้นทางคมนาคมทางน้ำ ฝั่งตะวันตก และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม


เดินเรือ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และคลองเชื่อมฝั่งตะวันตก ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

แผนที่เดินเรือ รวมแผนที่คลอง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และคลองเชื่อมฝั่งตะวันตก

เดินเรือในแผนที่ ที่ละเอียดกว่า

ลุ่มแม่น้ำบางปะกง และคลองเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยา

ลุ่มแม่น้ำบางปะกง และคลองเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยา

แผนที่แสดงแม่น้ำบางปะกง และเส้นทางคมนาคมทางน้ำ เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยา มี 3 เส้นทางหลัก คือ

  • คลองแสนแสบ
  • คลองพระโขนง-คลองประเวศบุรีรมย์
  • คลองสำโรง


เดินเรือ ลุ่มแม่น้ำบางปะกง และคลองเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


เดินเรือในแผนที่ ที่ละเอียดกว่า

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลุ่มแม่น้ำท่าจีน และคลองเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยา

ลุ่มแม่น้ำท่าจีน และคลองเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยา

แผนที่แสดงแม่น้ำท่าจีน และเส้นทางคมนาคมทางน้ำ เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยา มี 5 เส้นทางหลักคือ

  • คลองบางใหญ่-คลองโยง
  • คลองมหาสวัสดิ์
  • คลองภาษีเจริญ
  • คลองสนามชัย
  • คลองสรรพสามิต-คลองโยง

เดินเรือ ลุ่มแม่น้ำท่าจีน และคลองเชื่อมเจ้าพระยา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


แผนที่เดินเรือ รวมแผนที่คลอง ลุ่มแม่น้ำท่าจีน และคลองเชื่อมเจ้าพระยา

เดินเรือในแผนที่ ที่ละเอียดกว่า

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง และคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีน

ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง และคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีน

แผนที่แสดงแม่น้ำแม่กลอง และเส้นทางคมนาคมทางน้ำ เชื่อมกับแม่น้ำท่าจีน มี 2 เส้นทางหลัก คือ


  • คลองดำเนินสะดวก 
  • คลองสุนัขหอน
เดินเรือ แผนที่ลุ่มน้ำแม่กลอง และคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


เดินเรือในแผนที่ ที่ละเอียดกว่า
คู่มือการใช้งานแผนที่ GPS แม่น้ำคูคลองสยาม

คลองอ้อมนนท์-คลองบางกรวย

คลองอ้อมนนท์-คลองบางกรวย

เดินเรือ คลองอ้อมนนท์ คลองบางกรวย ในแผนที่ GPS

ประวัติ
คลองอ้อมนนท์ สมัยก่อนก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมในสมัยก่อน เมื่อถึงปี พ.ศ. 2179 พระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงเมืองนนทบุรี ซึ่งมีความคดเคี้ยว การเดินทางสัญจรต้องใช้เวลานาน เมื่อขุดคลองลัดแล้ว แม่น้ำก็เปลี่ยนทางไหลเข้าคลองขุดใหม่กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหม่ดังปัจจุบันนี้ ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมก็เล็กลงกลายเป็นคลองอ้อมนนท์

วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำเจ้าพระยา

เดินเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพ ในแผนที่ GPS

ประวัติ
แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นแม่น้ำสายหลักสายหนึ่งของประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำสายหลัก 4 สาย (4 แคว) คือแม่น้ำปิง กับแม่น้ำวัง และแม่น้ำยม กับ แม่น้ำน่าน มาบรรจบกันที่ ที่ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ที่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ


 

แม่น้ำเจ้าพระยานอกจากจะสวยงามทางด้านทัศนียภาพแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของ ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ อย่างเ่ช่น วิกฤต ร.ศ. 112 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ในยุคล่าอาณานิคม ซึ่งมีการต่อสู้กันทางน้ำ ระหว่างประเทศไทย กับ ประเทศฝรั่งเศษ ซึ่งลูกหลานไทยควรศึกษาว่า ผืนดินที่ท่านเหยียบอยู่ทุกวันนี้ ผ่านร้อน ผ่านหนาวมาอย่างไร กับ เหตุการ์ณ ร.ศ. 112 การรบเต็บรูปแบบที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา


คู่มือการใช้งานแผนที่ GPS แม่น้ำคูคลองสยาม

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แม่น้ำท่าจีน

แม่น้ำท่าจีน

เดินเรือ แม่น้ำท่าจีน ในแผนที่ GPS

ประวัติ
แม่น้ำท่าจีน เป็นแม่น้ำที่แยกตัวออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี กับ ฝั่งตะวันตกที่อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร ก่อนจะไหลออกสู่อ่าวไทยที่ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 325 กิโลเมตร คู่มือการใช้งานแผนที่ GPS แม่น้ำคูคลองสยาม

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

คลองบางใหญ่-คลองโยง

คลองบางใหญ่ คลองโยง

ดู คลองบางใหญ่ คลองโยง ในแผนที่ GPS


ประวัติ
คลองบางใหญ่ บริเวณนี้เป็นชุมชนที่สำคัญ มีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า และสุนทรภู่ก็เคยใช้เส้นทางนี้ตอนไปนิราศพระประทม และ นิราศสุพรรณบุรี เดินทางโดยใช้เส้นทางคลองอ้อมน้อยออกคลองบางใหญ่ คลองโยง ลานตากฟ้า แม่น้ำท่าจีน เขา สุพรรณบุรี ตามลำดับ สองข้างทางนั้นจะได้ชื่นชมกับความสงบ และวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำ บ้านส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้ ตกแต่งศาลาริมน้ำด้วยต้นไม้ ดอกไม้ ที่ทำให้สดชื่น