ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แม่น้ำบางปะกง

แม่น้ำบางปะกง

เดินเรือ แม่น้ำบางปะกง ในแผนที่ GPSประวัติ
แม่น้ำบางปะกง เป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งที่ไหลลงสู่อ่าวไทย ทางด้านจังหวัดฉะเชิงเทรา มีต้นกำเนิดจากแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรี ไหลมาบรรจบกันบริเวณ ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มีความยาวตลอดลำแม่น้ำ 122 กิโลเมตร และปริมาณการไหลของแม่น้ำบางประกงในแต่ละปี โดยเฉลี่ยแล้ว หลังเดือนเมษายน คือเมื่อเริ่มเข้าฤดูฝน ปริมาณน้ำในแม่น้ำบางปะกงจะเพิ่มขึ้นสูงตามลำดับ จนถึงประมาณเดือนสิงหาคม หลังจากนั้นปริมาณการไหลของน้ำจะค่อยๆลดลงหลังจากหมดฤดูฝน ซึ่งปริมาณน้ำจะน้อยที่สุดในเดือนธันวาคม เมื่อเริ่มเข้าเดือนเมษายนในปีถัดไปปริมาณการไหลของน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น วัฏจักร ลุ่มน้ำบางปะกง

ทำไมต้องเรียก ฉะเชิงเทราว่า แปดริ้ว ด้วยว่า เมืองแปดริ้ว เป็นชื่อที่ใช้เรียกจังหวัดฉะเชิงเทรามาช้านานแล้ว ที่เรียกว่าแปดริ้วก็เพราะว่า ปลาช่อนที่จับได้จากแม่น้ำบางปะกง เมื่อสมัยก่อนมีตัวใหญ่มาก เวลาที่เค้าจะแล่ปลา เค้าจะแล่กันเป็น 8 ริ้ว!!! ที่ต้อง 8 ริ้ว ก็เพราะว่า ถ้าแล่ 9 ริ้วจะถี่ไป แล่ 7 ริ้วก็ห่างไป นั่นแสดงให้เห็นว่าชาวแปดริ้วเป็นคนประณีตมากทีเดียว ไม่มองข้ามแม้การแล่ปลา

ฉะเชิงเทราเป็นคำมาจากภาษาเขมรแปลว่า "คลองลึก" รากศัพท์ ฉะเชิงเทรา มาจากคำว่า สตรึงเตรง แล้วเพี้ยนมาเรื่อยๆ กลายเป็น ฉะเชิงเทรา

สตึงจรึว แปลว่า คลองลึก

        ฉะเชิง   =     สตึง       แปลว่า   คลอง
        เทรา     =     จรึว        แปลว่า   ลึก

ดังนั้น เพราะแถวนี้มีคลองที่ลึกมาก จนมีคำคุ้นหูว่า ด่านคลองลึก นั่นเอง

มีตลาดน้ำสำคัญ คือ ตลาดน้ำคลองสวน 100 ปี อยู่ที่ คลองประเวศบุรีรมย์ และตลาดน้ำบางคล้า

คู่มือการใช้งานแผนที่ GPS แม่น้ำคูคลองสยาม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น