ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เริ่มต้นเขียนบล๊อก

เริ่มต้นเขียนบล๊อก

จุดที่ทำให้มาเริ่มเขียนเวปบล๊อก ก็คือ ไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง ไว้เตือนความจำ ตราบใดยังมี google บล๊อกนี้ก็จะสามารถใช้ได้ไปตลอด นานแสนนาน ...เวปบล๊อกนี่น่าจะเป็นที่ๆ สามารถเก็บสิ่งต่างๆ ไว้ได้นานๆ โดยไม่ลบหายไป ในเวลาอันควรตามกาลเวลา บางทีเราอายุมากขึ้น ความสามารถในการจดจำสิ่งต่างๆ จะลดลง เพื่อเป็นการเตือนความจำว่า สิ่งไหนบ้างที่เราได้ทำ สิ่งไหนบ้างที่เราประทับใจ หรือบางครั้งเราอาจลืมทุกๆ สิ่งเมื่อความจำเราเสื่อมลง แต่สิ่งต่างๆในเวปบล๊อกจะเป็นสิ่งที่ เตือนความจำ ทำให้อดีตกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึง ...


มีความทรงจำบางมุม ที่ๆสวยงาม น่าจดจำ ที่่เก็บไว้ในรูปแบบรูปถ่าย วิดิโอ มิเดียสิ่งต่างๆ เหล่านี้มีอายุยืนยาวกว่าชีวิตและลมหายใจเราเสียอีก ...


ผมค่อยๆ ทำ ค่อยๆ เขียน โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยขน์ การเดินทางเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่มีใครล่วงรู้ได้ว่าจะเหลือเวลาของตนอีกนานเท่าไหร่ 1 วัน 1 เดือน 1 ปี หรือ 1 ชั่วโมง
    เวลากับชีวิตนั้นสัมพันธ์กันมาก เพราะเวลาที่ผ่านไปแต่ละวินาที ย่อมกัดกร่อนชีวิตให้เหลือน้อยลงทุกขณะ การได้ทำอะไรหลายๆอย่าง เป็นการใช้เวลาอย่างคุ้มค่า อย่างน้อยความทรงจำต่างๆ ก็ยังแบ่งปัน เป็นประสบการณ์การแล่นเรือให้กับคนอื่นต่อไป ...

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เกาะในจังหวัดกระบี่ (Islands in Krabi)

เกาะในจังหวัดกระบี่ (Islands in Krabi)

ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน สวรรค์เกาะพีพี

จังหวัดกระบี่ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับประเทศ และติดอันดับโลก โดยมีต่างชาติมาเที่ยวถึง 90% และอีก 10%เป็นคนไทย ในปี 2561 จังหวัดกระบี่มีนักท่องเที่ยวมากถึง 6 ล้านคน ทำรายได้เฉียด 1 แสนล้านบาท (96,973 ล้านบาท) จนมีคนให้นิยามจังหวัดกระบี่ว่า "สวรรค์ใต้ฟ้า วิมานบนดิน ..."

 


เกาะในจังหวัดกระบี่ มีทั้งสิ้น 154 เกาะ ได้แก่

 • เกาะบาตู
 • เกาะปริง
 • เกาะงู
 • เกาะร่าปูพัง
 • เกาะไม้งาม (ต.เกาะกลาง)
 • เกาะยำนัด
 • เกาะไม้งามใต้
 • เกาะลาปูเล 
 • เกาะนกงั่ว 
 • เกาะหนุ่ย 
 • เกาะผี
 • เกาะแดง
 • เกาะสน
 • เกาะเปลว
 • เกาะหนุ่ยนอก
 • เกาะกำนุ้ย
 • เกาะกำใหญ่
 • เกาะกลาง (ลันตาน้อย)
 • เกาะตะละเบ็ง
 • เกาะลันตาน้อย
 • เกาะหม้
 • เกาะเหล็ก
 • เกาะหนุ่ย
 • เกาะม้า
 • เกาะหนุ่ยกลาง
 • เกาะหินแดง
 • เกาะตุกนลิมา
 • เกาะกลาง (ลันตาใหญ่)
 • เกาะรอกใน
 • เกาะปอ
 • เกาะรอกนอก
 • เกาะลันตาใหญ่
 • เกาะเขาขวาก
 • เกาะกา
 • เกาะลังสุด
 • เกาะไม้งาม (คลองยาง) 
 • เกาะลาปูเล
 • เกาะนกงั่ว
 • เกาะหนุ่ย
 • เกาะผี
 • เกาะแดง (ต.เกาะลันตาน้อย)
 • เกาะสน
 • เกาะเปลว
 • เกาะหนุ่ยนอก
 • เกาะกำนุ้ย
 • เกาะกำใหญ่
 • เกาะกลาง
 • เกาะตะละเบ็ง
 • เกาะลันตาน้อย
 • เกาะหม้อ
 • เกาะเหล็ก
 • เกาะหนุ่ย
 • เกาะม้า (ต.เกาะลันตาใหญ่)
 • เกาะหนุ่ยกลาง 
 • เกาะหินแดง
 • เกาะตุกนลิมา
 • เกาะกลาง (ต.เกาะลันตาใหญ่)
 • เกาะรอกใน
 • เกาะปอ
 • เกาะรอกนอก
 • เกาะลันตาใหญ่
 • เกาะเขาขวาก
 • เกาะกา (ต.คลองยาง)
 • เกาะลังสุด
 • เกาะไม้งาม (ต.คลองยาง)
 • เกาะวันตีวะ
 • เกาะแร้ง
 • เกาะหมา
 • เกาะดูโยม
 • เกาะกา (ต.ทรายขาว)
 • เกาะพีพี
 • เกาะศิลามาก
 • เกาะเลากูหลง
 • เกาะนกคอม
 • เกาะตามั่น
 • เกาะเจ้าเชียง
 • เกาะแมว (ต.เขาคราม)
 • เกาะกาโรส
 • เกาะพังกา
 • เกาะหนู
 • เกาะขุนฤทธิ์
 • เกาะใหญ่ (ต.เขาคราม)
 • เกาะโทน
 • เกาะหนึ่ง
 • เกาะโขด
 • เกาะหิลัย
 • เกาะสอง
 • เกาะเมย
 • เกาะหัง
 • เกาะห้า
 • เกาะลุเต็น
 • เกาะเหลาเหรียม
 • เกาะสาม
 • เกาะทราย
 • เกาะเหลากา
 • เกาะเต็น
 • เกาะสี่
 • เกาะเหลาลาดิง
 • เกาะสิเร่
 • เกาะนอก
 • เกาะปาหุเสีย
 • เกาะสะยาตาลิง
 • เกาะยะลาฮูตัง
 • เกาะกามิด
 • เกาะสะยา 
 • เกาะเหลาบุโล๊ะ
 • เกาะปากกะ
 • เกาะเหลาบิเละ
 • เกาะน้อย
 • เกาะนก (ต.คลองประสงค์)
 • เกาะหนู
 • เกาะเสม็ด
 • เกาะแดง (ต.หนองทะเล)
 • เกาะต่อ
 • เกาะกวาง
 • เกาะแร้ง
 • เกาะเขาปากคลอง
 • เกาะรังไก่
 • เกาะเลียว
 • เกาะยาวาบ้องเกาะ
 • เกาะแม่อุไร
 • เกาะนาง (ต.อ่าวนาง)
 • เกาะค่อม
 • เกาะยามัน
 • เกาะมาตังหมิง
 • เกาะเล่าเป
 • เกาะบิด๊ะใน
 • เกาะยาวาซำ
 • เกาะรังนก
 • เกาะยาวาบน
 • เกาะเขาสามหน่วย
 • เกาะบิด๊ะนอก
 • เกาะไม้ไผ่ (ต.อ่าวนาง)
 • เกาะยูง (ต.อ่าวนาง)
 • เกาะปอดะใน
 • เกาะปอดะนอก
 • เกาะพีพีเล
 • เกาะพีพีดอน
 • เกาะแมว (เทศบาลเมืองกระบี่)
 • เกาะหลักน้อย
 • เกาะเปลาด
 • เกาะไม้งาม (ต.เกาะศรีบอยา)
 • เกาะเปลาด
 • เกาะไม้งาม (ต.เกาะศรีบอยา)
 • เกาะกา (ต.เกาะศรีบอยา)
 • เกาะหอย 
 • เกาะจำ
 • เกาะเล็ก (ต.เกาะศรีบอยา)
 • เกาะปาป
 • เกาะสีมา
 • เกาะหลักใหญ่
 • เกาะแดง (ต.เกาะศรีบอยา)
 • เกาะนกค่อม (ต.เกาะศรีบอยา)
 • เกาะโต๊ะลัง
 • เกาะลูดู
 • เกาะหัง
 • เกาะศรีบอยา
 • เกาะปู
 • เกาะไม้ไผ่ (คลองเขม้า)
 • เกาะนกค่อม (คลองเขม้า)
 • เกาะโต๊ะหลำ
 • เกาะเยื่อแดง
 • เกาะอ่าวช้างตาย
 • เกาะแหลมทะลุ
 • เกาะฮาม
 • เกาะแหลมค้างคาว
 • เกาะแหลมตุโดด
 • เกาะเลาดัว
 • เกาะหาม
 • เกาะเขาแคบ
 • เกาะรงมารง
 • เกาะช่องลาดใต้
 • เกาะกา (ต.อ่าวลึกน้อย)
 • เกาะจำปา
 • เกาะแหลมเล
 • เกาะแดง (ต.อ่าวลึกน้อย)
 • เกาะทะลุ
 • เกาะแตก
 • เกาะมีไลย
 • เกาะยูง (ต.อ่าวลึกน้อย)
 • เกาะปลาไหล
 • เกาะค้างคาว

 แผนที่เดินเรือ แผนที่เกาะจังหวัดกระบี่ ในแผนที่ GPS


ข้อมูลอ้างอิง
 • กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

บทความที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คู่มือการซ่อมเครื่องยนต์ YAMAHA OUTBOARD รุ่น 9.9CMH , 15CMH

YAMAHA OUTBOARD MOTOR 9.9C-15C

คู่มือการซ่อมเครื่องยนต์ YAMAHA OUTBOARD รุ่น 9.9CMH , 15CMH

คู่มือซ่อมเครื่องยนต์ 2 จังหวะ ขนาดเครื่องยนต์ 9.9 Hp และ 15 Hp
เหมาะสำหรับบำรุงรักษาเครื่องยนต์และซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รายชิ้น

 • ใช้สำหรับซ่อมบำรุงรายละเอียดการเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นรายชิ้นๆ
 • การเทียบเบอร์อะไหล่
 • ลำดับขั้นตอนการถอด/ใส่อุปกรณ์เลื่อนหน้า ขึ้น-ลง ใช้ แถบด้านข้าง หรือใช้เมาส์ Scroll ขึ้นลง