ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

คลองพระโขนง

คลองพระโขนง เชื่อมคลองหนองบอนกับแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร คลองพระโขนงไปเชื่อมกับคลองด่าน ออกสู่แม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และเชื่อมกับ คลองประเวศบุรีรมย์

เดินเรือ คลองพระโขนง ในแผนที่ GPS

ประวัติ
คลองพระโขนง เดิมเป็นคลองธรรมชาติมีลำน้ำคดเคี้ยว เป็นคลองที่เชื่อมต่อคลองหนองบอนกับแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาวประมาณ 10 กม. มีการขุดคลองพระโขนงในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าให้พระยาศรีพิพัฒน์ (ทัต บุนนาค) ซึ่งต่อมาได้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ในสมัย ร.4) เป็นผู้ดำเนินการขุดในปี พ.ศ. 2380 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2383 เพื่อประโยชน์ในการคมนาคมโดยจ้างแรงงานชาวจีนขุด 

ประตูระบายน้ำคลองพระโขนง

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ15 ธันวาคม 2560 07:50

    "มีการขุดคลองพระโขนงในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าให้พระยาศรีพิพัฒน์ (ทัต บุนนาค) ซึ่งต่อมาได้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ในสมัย ร.4) เป็นผู้ดำเนินการขุดในปี พ.ศ. 2380 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2383" ... น่าจะเข้าใจผิดกับการขุดคลองแสนแสบ เพราะที่อ้างเป็นประวัติการขุดคลองแสนแสบซึ่งเป็นคลองยุทธศาสตร์ในการทำสงครามกับเวียดนาม เป็นสงครามยืดเยื้อระหว่างไทยกับเวียดนามนานนับสิบปี

    ตอบกลับลบ