ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

คลองสรรพสามิต-คลองสหกรณ์

คลองสรรพสามิต เป็นคลองขุดเชื่อมบริเวรปากแม่น้ำเจ้าพระยา และไปเชื่อมกับคลองสหกรณ์ จนถึงแม่น้ำท่าจีน ระยะทางรวม จากปากน้ำเจ้าพระยา ถึงปากน้ำท่าจีน ประมาณ 30 กม

เดินเรือ คลองสรรพสามิต ในแผนที่ GPS

ประวัติ
คลองสรรพสามิตขุดขึ้นในปีพ.ศ. 2482 โดยรัฐบาลนายปรีดี พนมยงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้น เพื่อใช้ลำเลียงขนส่งเกลือซึ่งเป็นสินค้าที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติเกลือ พ.ศ.2481 โดยปากคลองเริ่มจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านแหลมฟ้าผ่า ไปถึงปลายคลองบางปลากดบริเวณหมู่บ้านสาขลา ความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร กว้างประมาณ 16 เมตร ต่อมาได้มีการขุดคลอง คลองสหกรณ์ทะลุออกยังแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร เพื่อเชื่อมต่อและบรรจบกับแม่น้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม รวมความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น