ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

Super Blue Blood Moon 2018

Super Blue Blood Moon 2018


ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 3 อย่าง ในวันที่ 31/01/2018

  • Super Full Moon การเห็นพระจันทร์ดวงใหญ่
  • Blood Moon การเห็นพระจันทร์เป็นสีแดง
  • Total Lunar Eclipse การเห็นจันทรุปราคาเต็มดวง