ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

คู่มือทะเล เกาะในประเทศไทย (Islands in Thailand)

คู่มือทะเล เกาะในประเทศไทย (Island in Thailand)

เกาะในประเทศไทยมีทั้งหมด 936 เกาะ แบ่งแยกเป็นฝั่งอันดามัน 562 เกาะ และอ่าวไทย 374 เกาะ กิจกรรมการแล่นเรือ ส่วนหนึ่งเราจะท่องโลกไปตามเกาะต่างๆ

เกาะในประเทศไทยจะมีอยู่ 3 แบบ

1. เกาะที่ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เช่น
  • หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะอ่างทอง ดูแลโดย กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2. เกาะที่อยู่ในการปกครองของหน่วยงานรัฐ เช่น
  • เกาะภูเก็ต รูปแบบการปกครองเป็นจังหวัด
  • เกาะสีชัง เกาะสมุย เกาะพะงัน รูปแบบการปกครองเป็นอำเภอ ปกครองโดยส่วนท้องถิ่น
  • เกาะแสมสาร เป็นเกาะที่ใช้ในกิจการพิเศษ ดูแลโดยกองทัพเรือ

3. เกาะส่วนตัว หรือเกาะที่อนุญาติสัมปทาน เช่น

  • เกาะส่วนตัว เช่น เกาะสาก เกาะกระดาด เกาะง่าม เกาะทรายขาว เกาะขาม จ.ตราด เกาะเหล่านี้มีโฉนดครอบครองที่ได้รับตั้งแต่สมัย ร.5 เพื่อแสดงอาณาเขตว่าเป็นเกาะที่อยู่ในน่านน้ำไทย ป้องกันการรุกรานจากผู้ล่าอาณานิคม เกาะเหล่านี้จึงเป็นมรดกตกทอดกันมา เกาะส่วนตัวบางเกาะก็ไม่อนุญาติให้เข้า หรือถ้าเข้าได้ก็มีการเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน
  • เกาะที่อนุญาติสัมปทาน เช่น เกาะง่าม เกาะจาน เกาะท้ายทรีย์ ทำสัมปทานรังนก

เกาะในฝั่งอ่าวไทย

เกาะในฝั่งอันดามัน
เอกสารอ้างอิง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง