ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เกาะจังหวัดสงขลา (Islands in Songkhla)

เกาะจังหวัดสงขลา (Islands in Songkhla)


เกาะในจังหวัดสงขลา มี 5 เกาะ

  • เกาะยอ
  • เกาะหนู
  • เกาะแมว
  • เกาะขาม
  • เกาะบรรทม
แผนที่เดินเรือ แผนที่เกาะจังหวัดสงขลา ในแผนที่ GPS


เลื่อนหน้า ขึ้น-ลง ใช้ แถบด้านข้าง หรือใช้เมาส์ Scroll ขึ้นลงข้อมูลอ้างอิง
  • กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น