ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วงโคจรพระจันทร์ (Moon Orbit)

วงโคจรพระจันทร์ (Moon Orbit)

ใช้สำหรับดูการโคจรของพระจันทร์ ผู้ซึ่งมีผลต่อปรากฏการณ์ของระดับน้ำขึ้น-น้ำลงบนโลก
  • บอกเวลาพระจันทร์ขึ้น (Moon rise)
  • บอกเวลาพระจันทร์โคจรถึงจุดตัดกับเส้นเมอร์ริเดียน (Moon Culmination)
  • บอกเวลาพระจันทร์ตก (Moon Set)
  • บอกระยะทางห่างจากจากโลก (Moon Distance)
  • บอกตำแหน่งละติจูดดวงจันทร์ (Moon Altitude)
  • บอกมุมอะซิมุทดวงจันทร์ (Moon Azimuth)