ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Marine Suspension Technology

เทคโนโลยี่ระบบกันสะเทือนของเรือ Marine Suspension Technology

เทคโนโลยี่ระบบกันสะเทือนของเรือเดินทะเล ทำให้เรือมีการทรงตัวดีขึ้นในคลื่นลม ลดการโคลงของเรือเวลาจอดเรือ และเวลาเรือวิ่งวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

TOHATSU OUTBOARD MOTOR MFS 9.9B2 15B2 18B2

TOHATSU OUTBOARD MOTOR MFS 9.9B2 15B2 18B2

คู่มือการซ่อมเครื่องยนต์ TOHATSU รุ่น MFS 9.9B2 , MFS 15B2 และ MFS 18B2

คู่มือซ่อมเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ขนาดเครื่องยนต์ 9.9 Hp , 15 Hp และ 18 Hp
เหมาะสำหรับบำรุงรักษาเครื่องยนต์และซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รายชิ้น

  • ใช้สำหรับซ่อมบำรุงรายละเอียดการเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นรายชิ้นๆ
  • การเทียบเบอร์อะไหล่
  • ลำดับขั้นตอนการถอด/ใส่อุปกรณ์


เลื่อนหน้า ขึ้น-ลง ใช้ แถบด้านข้าง หรือใช้เมาส์ Scroll ขึ้นลง