ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

เกาะจังหวัดระนอง (Islands in Ranong)

เกาะจังหวัดระนอง (Islands in Ranong)


เส้นทางการค้าโบราณ  มีเส้นทางอยู่ 5 เส้นทางด้วยกันคือ
 • เส้นทางที่ 1  แหลมอินโดจีน โดยเฉพาะภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย เป็นเส้นทางติดต่อค้าขายของชาวอินเดียและชาวจีน โดยมีพ่อค้าชาวอินเดีย พร้อมด้วยพราหมณ์ เดินทางโดยเรือใบ จากอินเดียภาคใต้มาแวะที่ตะกั่วป่า ซึ่งมีเกาะคอเขาอยู่ที่ปากน้ำ แล้วเดินทางต่อไปตามลำน้ำจนถึงเขาสก ข้ามเขาสกล่องเรือต่อไปตามลำน้ำตาปี เดินทางต่อไปตั้งหลักแหล่งที่เขาตก อำเภอสิชล และหมู่บ้านโมคลาน ส่วนอีกพวกหนึ่งเดินทางต่อไปตั้งหลักแหล่งที่ปากแม่น้ำโขง พ่อค้ารุ่นแรกดังกล่าวนี้ นักประวัติศาสตร์หลายคนลงความเห็นว่า ได้เดินทางต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ.100 - 200เมืองกระบุรี ระนอง คุระบุรี ตะกั่วป่า พังงา และกระบี่ เป็นเมืองชายฝั่งทะเลอันดามันฝั่งตะวันตกของแหลมมลายู ซึ่งมีเทือกเขาสลับซับซ้อนติดต่อกันไป ส่วนด้านอ่าวไทยซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกของเทือกเขาตะนาวศรี ก็มีเมืองชุมพร หลังสวน ไชยา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชเป็นต้น  การติดต่อกันระหว่างชายฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทย มีความกันดารมากในสมัยโบราณ น้ำที่ไหลจากทิวเขาตะนาวศรีได้กลายเป็นต้นน้ำของแม่น้ำปากจั่น และแม่น้ำกระบุรี ซึ่งไหลไปออกทะเลอันดามันที่ระนอง ทางฝั่งตะวันตกเป็น เมืองมลิวัน ซึ่งแต่เดิมเป็นของไทย มาตกเป็นของอังกฤษในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ่าวไทย กลายเป็นเส้นทางค้าขายของพ่อค้าในสมัยโบราณ ซึ่งเดินทางข้าม คอคอดกระ อันเป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู นับเป็นเส้นทางการค้าเส้นทางแรก และสำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในสมัยโบราณ
 • เส้นทางที่ 2  ปรากฎหลักฐานชุมชนโบราณที่ภูเขาทอง ตำบลกำพวน กิ่งอำเภอสุขสำราญ และอาจมีชุมชนเก่าแห่งอื่น เช่นที่ตาคลี บางหิน และกะเปอร์ มีคลองต้นน้ำจากเทือกเขา กลายเป็นคลองบางหิน คลองกะเปอร์ ซึ่งพ่อค้าจากชุมชนโบราณกำพวน บางหิน กะเปอร์ ได้เดินทางผ่านบ้านเชี่ยวเหลียง บ้านนา ลัดเลาะหุบเขาไปติดต่อสค้าขายกับชุมชนโบราณที่บ้านท่าชนะ ไชยา  พุมเรียง และบ้านดอน สุราษฎร์ธานี
 • เส้นทางที่ 3  คือชุมชนชาวเกาะเขา ซึ่งเป็นเกาะยาวไปถึงปากน้ำตะกั่วป่า ปากน้ำคุระบุรี ปากน้ำตะกั่วป่าเป็นสถานีการค้าที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดในสมัยโบราณ มีหลักฐานระบุเด่นชัดมากกว่าแหล่งอื่น ๆ
 • เส้นทางที่ 4  เป็นเส้นทางจากปากอ่าวพังงาไปยังคลองท่อม มีการตั้งหลักแหล่ง และเดินทางติดต่อกับจังหวัดตรัง และนครศรีธรรมราช
 • เส้นทางที่ 5  เป็นเส้นทางจากปากน้ำกันตัง โดยล่องเรือไปตามแม่น้ำตรัง แล้วเดินทางผ่านห้วยยอด ทุ่งสง ต่อไปถึงนครศรีธรรมราช


เกาะจังหวัดระนองมี 56 เกาะ
 • เกาะกำนุ้ย
 • เกาะลูกกำออก
 • เกาะกลาง (ต.นาคา)
 • เกาะลูกกำกลาง
 • เกาะลูกกำใต้
 • เกาะนก (ต.นาคา)
 • เกาะลูกกำตก
 • เกาะค้างคาว
 • เกาะล้าน (ต.กำพวน)
 • เกาะทับนอ
 • เกาะกำนุ้ย
 • เกาะกำใหญ่
 • เกาะเปียกน้ำน้อย
 • เกาะนกฮูก
 • เกาะมะพร้าว (ต.บางหิน)
 • เกาะเทา
 • เกาะเปียกน้ำใหญ่
 • เกาะนุ้ย
 • เกาะขี้นก (ต.เกาะพยาม)
 • เกาะต้นไม้
 • เกาะลูกปลาย
 • เกาะลูกสินไห
 • เกาะโพธิ์น้อย
 • เกาะสะระนีย์
 • เกาะกลม
 • เกาะนกเปร้า
 • เกาะภูมิ
 • เกาะปริง
 • เกาะโชน
 • เกาะปลิง
 • เกาะคัน
 • เกาะโคม
 • เกาะไฟไหม้
 • เกาะหม้อ
 • เกาะหมู (ต.ราชกรูด)
 • เกาะขาม (ต.เกาะพยาม)
 • เกาะวัวดำ
 • เกาะทะลุ (ต.เกาะพยาม)
 • เกาะตาวัวดำ
 • เกาะโพธิ์
 • เกาะลมราบ
 • เกาะไร่
 • เกาะหลาม
 • เกาะเสียด
 • เกาะคณฑี
 • เกาะขวาง
 • เกาะตาครุฑ
 • เกาะกลาง (ต.ปากน้ำ)
 • เกาะสน
 • เกาะยาว
 • เกาะเหลา
 • เกาะสินไห
 • เกาะกำ
 • เกาะพยาม
 • เกาะช้าง (ต.เกาะพยาม)
 • เกาะทรายดำแผนที่เดินเรือ แผนที่เกาะจังหวัดระนอง ในแผนที่ GPS


ข้อมูลอ้างอิง
 • วิกิพิเดีย
 • กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 • รูปจาก PaiNaiHub

บทความที่เกี่ยวข้อง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น