ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำเจ้าพระยา

เดินเรือ แม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพ ในแผนที่ GPS

ประวัติ
แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นแม่น้ำสายหลักสายหนึ่งของประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำสายหลัก 4 สาย (4 แคว) คือแม่น้ำปิง กับแม่น้ำวัง และแม่น้ำยม กับ แม่น้ำน่าน มาบรรจบกันที่ ที่ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ที่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ


 

แม่น้ำเจ้าพระยานอกจากจะสวยงามทางด้านทัศนียภาพแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของ ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ อย่างเ่ช่น วิกฤต ร.ศ. 112 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ในยุคล่าอาณานิคม ซึ่งมีการต่อสู้กันทางน้ำ ระหว่างประเทศไทย กับ ประเทศฝรั่งเศษ ซึ่งลูกหลานไทยควรศึกษาว่า ผืนดินที่ท่านเหยียบอยู่ทุกวันนี้ ผ่านร้อน ผ่านหนาวมาอย่างไร กับ เหตุการ์ณ ร.ศ. 112 การรบเต็บรูปแบบที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา


คู่มือการใช้งานแผนที่ GPS แม่น้ำคูคลองสยาม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น