ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลุ่มแม่น้ำท่าจีน และคลองเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยา

ลุ่มแม่น้ำท่าจีน และคลองเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยา

แผนที่แสดงแม่น้ำท่าจีน และเส้นทางคมนาคมทางน้ำ เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยา มี 5 เส้นทางหลักคือ

  • คลองบางใหญ่-คลองโยง
  • คลองมหาสวัสดิ์
  • คลองภาษีเจริญ
  • คลองสนามชัย
  • คลองสรรพสามิต-คลองโยง

เดินเรือ ลุ่มแม่น้ำท่าจีน และคลองเชื่อมเจ้าพระยา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


แผนที่เดินเรือ รวมแผนที่คลอง ลุ่มแม่น้ำท่าจีน และคลองเชื่อมเจ้าพระยา

เดินเรือในแผนที่ ที่ละเอียดกว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น