ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง และคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีน

ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง และคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีน

แผนที่แสดงแม่น้ำแม่กลอง และเส้นทางคมนาคมทางน้ำ เชื่อมกับแม่น้ำท่าจีน มี 2 เส้นทางหลัก คือ


  • คลองดำเนินสะดวก 
  • คลองสุนัขหอน
เดินเรือ แผนที่ลุ่มน้ำแม่กลอง และคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


เดินเรือในแผนที่ ที่ละเอียดกว่า
คู่มือการใช้งานแผนที่ GPS แม่น้ำคูคลองสยาม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น