ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

คลองอ้อมนนท์-คลองบางกรวย

คลองอ้อมนนท์-คลองบางกรวย

เดินเรือ คลองอ้อมนนท์ คลองบางกรวย ในแผนที่ GPS

ประวัติ
คลองอ้อมนนท์ สมัยก่อนก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมในสมัยก่อน เมื่อถึงปี พ.ศ. 2179 พระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงเมืองนนทบุรี ซึ่งมีความคดเคี้ยว การเดินทางสัญจรต้องใช้เวลานาน เมื่อขุดคลองลัดแล้ว แม่น้ำก็เปลี่ยนทางไหลเข้าคลองขุดใหม่กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหม่ดังปัจจุบันนี้ ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมก็เล็กลงกลายเป็นคลองอ้อมนนท์

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น