ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองเชื่อมฝั่งตะวันตก

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และคลองเชื่อมฝั่งตะวันตก

แผนที่แม่น้ำเจ้าพระยา และเส้นทางคมนาคมทางน้ำ ฝั่งตะวันตก และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม


เดินเรือ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และคลองเชื่อมฝั่งตะวันตก ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

แผนที่เดินเรือ รวมแผนที่คลอง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และคลองเชื่อมฝั่งตะวันตก

เดินเรือในแผนที่ ที่ละเอียดกว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น