ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองเชื่อมฝั่งตะวันออก

ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองเชื่อมฝั่งตะวันออก

แผนที่แม่น้ำเจ้าพระยา และเส้นทางคมนาคมทางน้ำ ฝั่งตะวันออก และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม


เดินเรือ ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองเชื่อมฝั่งตะวันออก ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


เดินเรือในแผนที่ ที่ละเอียดกว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น