ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุด 2015 / 2558

ระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุด 2015 / 2558
Support smartphone version

แบ่งต่ามพื้นที่ คลิกเลือกจุดที่ต้องการ ตารางน้ำรายชั่วโมงในแผนที่

   เนื่องจากมีข้อแตกต่างระหว่าง ตารางน้ำรายชั่วโมง และ ระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุด จึงจำเป็นต้องรวบรวมตารางระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุดอีกตาราง เพื่อการใช้งานอีกรูปแบบหนึ่ง

   ในการคำนวนระดับน้ำโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ จะสังเกตุได้ว่า การบอกระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุด จะบอกเป็นทศนิยม 2 ต่ำแหน่ง โดยระบุเวลาระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุดชัดเจน ส่วนตารางน้ำรายชั่วโมงจะบอกทศนิยม 1 ตำแหน่ง มีการปัดทศนิยมในต่ำแหน่งที่ 2 (หลัก 10 เซนติเมตร อาจเพื่อให้ดูง่ายขึ้น) ฉะนั้นตารางน้ำรายชั่วโมงอาจจะไม่ตรงกับตารางน้ำสูงสุด-ต่ำสุด ขึ้นอยู่กับระดับความสูงของระดับน้ำและทศนิยม

ประโยชน์ของ ระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุด
  • ใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับการจัดทำเพื่อคำนวนหาค่า ตารางน้ำรายชั่วโมง (ใช้ประกอบกับตารางน้ำรายชั่วโมง เพื่อใช้คำนวณหรือคาดการณ์ระดับน้ำในอนาคตเองใกล้ๆ ได้ สำหรับท่านที่ต้องการคำนวณตารางน้ำรายชั่วโมงด้วยตนเอง ระดับน้ำขึ้นลงจะเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา ... เคยสงสัยมั้ยว่า จะสามารถคำนวนตารางน้ำเองได้มั้ย ตอบคือได้ แต่มันมีรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจมาก และข้อมูลแบบ Harmonic ห้ามเผยแพร่ด้วยเหตุผลทางธุรกิจ ในยุกแรกเริ่มที่มีการคิดค้นจะมีการเผยแพร่ช่วงนึง แต่ช่วงระยะเวลาหลัง ได้ถูกคำสั่งศาล (อเมริกา) บังคับให้ลบข้อมูล ระงับและห้ามมีการเผยแพร่)
  • ระบุเวลา ชั่วโมง: นาที ของระดับสูงสุด-ต่ำสุด เป็นค่าจริงจากการคำนวณมากที่สุด โดยตัดทศนิยมส่วนที่เกินจากตำแหน่งที่ 3 ส่วนตารางน้ำรายชั่วโมง เป็นค่าที่ปัดขึ้น ปัดลง ในตำแหน่งทศนิยมตำแหน่งที่ 2 เป็นตัวเลขเลยถูกปรับแต่งมามากกว่า (ลองพลิกดูให้ดี ก็จะเห็น)
  • การบอกระดับน้ำละเอียดเป็น เมตรและเซนติเมตร เช่น 1.5ุ6 คือ ระดับน้ำ 1 เมตร 56 เซนติเมตร (ถ้าดูจากตารางน้ำรายชั่วโมงจะบอกหน่วยเป็น 1.6 เมตร)
  • การใช้งานบางเงื่อนไข ไม่จำเป็นต้องรู้ละเอียดเป็นรายชั่วโมง
  • เป็นตารางน้ำที่ไม่ติดขัดในเรื่องกฏหมายลิขสิทธิ์ และการเผยแพร่ (เลยทำเป็น Site backup เพื่อเพิ่มความสะดวก และเพิ่มช่องทางในการค้นหาข้อมูล เพื่อการศึกษา วิจัย พัฒนา การคำนวณระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุดรายวันทำง่ายกว่าการคำนวณระดับน้ำรายชั่วโมง)
  • การรู้ระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุด เท่ากับการรู้ต่ำแหน่งดิถีดวงจันทร์ พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ลง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น