ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

ระบบทำนายลมและคลื่นทะเล ด้วย Super Computer

ระบบทำนายลมและคลื่นทะเล ด้วย Super Computer

   สามารถระบุและชึ้พิกัด ทดสอบจาก iPad ,Andriod เพื่อวัดค่าปัจจุบันและทำนายค่าล่วงหน้า เนื่องจากเรือ Speed boat ที่พวกเราใช้กันส่วนใหญ่จะเป็นเรือที่มีขนาด ไม่ใหญ่มาก (16-21ฟุต) แต่เรือแบบนี้จะมี พิสัยความสามารถในการเดินทางในทะเลได้ประมาณ 300 กิโลเมตร (คิดจากปริมาณน้ำมันที่สามารถบรรทุกไปได้บนเรือประมาณ 150 ลิตร 1 ลิตรวิ่งได้ 2 กิโลเมตร) ฉะนั้นน้ำมันในเรือสามารถวิ่งออกจากฝั่งสัตหีบ ข้ามอ่าวไทย จนเลยไปถึงเกาะเต่าใด้ หรือหากเดินทางโดยใช้ความเร็ว Cruise speed โดยมี Auto pilot ช่วยขับ คงเดินทางได้ถึงเกาะสมุย เกาะพงัน โดยยังมีน้ำมันเหลือในถัง

   เรือขนาดนี้สามารถวิ่งสบายในคลื่นขนาด 1 เมตร และทนกำลังคลื่นมากสุดได้ไม่เกิน 3-4 เมตร และต้องไม่เป็นคลื่นที่เป็นลูกคลื่นระรอกสั้น ถ้าเป็นคลื่นระรอกสั้นจะทนได้ไม่เกิน 2 เมตร


มาลองดูวิธีประมวณผลจากระบบซุปเปอร์คอมพิวเตอร์กัน ว่ามันจะคำนวณได้ละเอียดขนาดไหน วิธีใช้ก็ใช้วิธีคลิกตรงจุดแผนที่ๆต้องการ ระบบก็จะแจ้งมาว่า ทิศทางลม ลมพัดเร็วเท่าได ทิศทางคลื่น คลื่นสูงเท่าได ระยะห่างของลูกคลื่นตามเวลา ทิศทางกระแสน้ำ ความเร็วกระแสน้ำ ตรงจุดพิกัดที่กระแสน้ำหมุนวน น่าสงสัยมากว่าจะมีปลารอบๆวงตรงนั้น


เฉพาะแผนที่สำคัญที่ใช้ในการเดินเรือ
  • แผนที่ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed)
  • แผนที่ความสูงคลื่นแบบมีนัยสำคัญ (Wave Sea)
  • แผนที่กระแสน้ำทะเล (Ocean current)


แผนที่ความเร็วและทิศทางลม บริเวณพื้นผิวน้ำ


แผนที่ความสูงคลื่น แบบมีนัยสำคัญ


แผนที่กระแสน้ำไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น