ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

The solunar theory ทฤษฏีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ทฤษฏีเหนือเมฆจาก ... นักตกปลา

The solunar theory ทฤษฏีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ทฤษฏีเหนือเมฆจาก ... นักตกปลา   ทฤษฎีโซลูน่าร์ ถูกเสนอครั้งแรกโดยชาวอเมริกัน John Alden Knight ในปี 1926 ผู้เขียน "Moon up...Moon down" (พระจันทร์ขึ้น ... พระจันทร์ลง) "The Modern Angler" (การตกปลาสมัยใหม่) ในปี 1936 "Modern Fly Casting" ในปี 1942  เขาเป็นตำนานพื้นบ้านที่หยิบจับวิธีนี้ขึ้นมา ขณะที่เขาทำประมงที่รัฐฟลอริด้า และสรุปผลการประเมินผลการศึกษา 33 ปัจจัย ที่มีผลต่อปลาน้ำจืด และปลาทะเล ที่จะก่อให้เกิดผลที่พวกเขาจะได้รับ กับช่วงระยะเวลาการจับปลาที่มันใช้ได้ผล

ดูเหมือนมีสามปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบ
 • พระอาทิตย์ขึ้น/พระอาทิตย์ตก
 • มุมโคจรของดวงจันทร์
 • น้ำขึ้น น้ำลง
จากความพยายาม ... มันเป็นความคิดที่เหนือเมฆมาก ของนักตกปลาที่สร้าง ทฤษฏีโซลูน่าร์ (Solunar theory)


จะสังเกตุว่า John Alden Knight เป็นคนช่างสังเกตุ และมีแนวความคิดทันสมัยมาก มันเป็นพลัง ของการส่งถ่ายความรู้ ต่อคนรุ่นต่อไป

ตัวอย่างวิธีการ  Modern Fly Casting


เข้าใจรากศัพท์
 • Sol = Sun (พระอาทิตย์)
 • Lunar = Moon (พระจันทร์)
กระแสน้ำได้รู้จักกันมานานแล้วว่า เป็นปัจจัยสำคัญในการตกปลาน้ำเค็ม แต่จุดเชื่อมต่อกับการเคลือนที่ของดวงจันทร์ ยังไม่เข้าใจกัน John Alden Knight กล่าวไว้คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง พระอาทิตย์ และพระจันทร์ ค่อนข้างเป็นไปได้ว่า ขั้นตอนของน้ำขึ้น น้ำลง อาจจะเป็นปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด เป็นผลงานวิจัยของเขาที่ต่อเนื่อง เขาระบุว่านอกเหนือจากเวลาของดวงจันทร์ขึ้น ดวงจันทร์ลง มีช่วงเวลาที่อยู่ตรงกลางของกิจกรรมการจับปลาช่วงกลางทาง ระหว่างสองช่วงเวลาที่สำคัญ ดังนั้นเขาจึงเป็นคนบัญญัติวลี Major periods กับ Minor periodsช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด (Major periods) กับ ช่วงเวลาที่สำคัญรองลงมา (Minor periods) เพื่ออธิบายตามลำดับ

John Alden Knight ใช้ข้อมูลข้อมูลเพื่อเผยแพร่ ตารางโซลูนาร์ (Sulunar table) ในปี 1936 ตารางนี้ยังคงมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง และด้วยวิธีการต่างๆ นาๆ บ้าง   ก็เกี่ยวกับนาฬิกาแบบดิจิตอล เลียนแบบพวกเขา เพื่อที่จะมีความถูกต้องและแม่นยำ จากแต่ละตารางที่จะต้องพิจารณาตามที่ตั้งภูมิศาสตร์ และต้องมีการปรับเวลาตามฤดูกาลตามความเหมาะสม

ช่วงระยะเวลาที่สัตว์มีกิจกรรมมากที่สุด (ไม่เพียงแต่ปลา ที่ได้รับอิทธิพล) หลังจาก 1.5-3 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์

 • ข่วงเวลาที่สำคัญที่รองลงมา (Minor periods) จะแสดงระหว่างการขึ้น และการตกของดวงจันทร์
 • ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด (Major periods) จะแสดงระหว่างการโคจรของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ คุณสามารถประมาณการคำนวนเวลาเหล่านี้ด้วยตัวคุณเอง โดยบวกเพิ่ม 6 ชั่วโมงของการขึ้น และการตกของพระจันทร์

Moon phase หรือ ดิถีของดวงจันทร์

การคำนวณทางจันทรคติ สำหรับการแสดงผลบน ดิถีของพระจันทร์ (Moon Phase) และดวงจันทร์ขึ้น คำนวนจากวันที่ และตำแหน่ง (คำนวนจากข้อมูลพื้นฐาน หอดูดาว นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา) ที่จะพิสูจน์ทฤษฏีนี้ John Alden Knight พยายามทำเงื่อนไขต่างๆอย่างเป็นระบบ โดยการพิจารณา ข้อมูลจังหวะเวลา 200 การบันทึก มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ที่อยู่ระหว่าง New moon เดือนดับ (แรม 15 ค่ำ) นี่เป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ อยู่ข้างเดียวกันและแนวเดียวกัน จะปรากฏพลังมากที่สุด โดยพวกเขาได้ทำในช่วงเวลาที่เป็นเวลาจริงของช่วงเวลาปรากฏการณ์เดือนดับ

เพราะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังดวงจันทร์และพลังงานดวงอาทิตย์ ไม่มีเพียงวัน,เดือนหรือปีที่จะเหมือนกัน ใน เดือนมิถุนายน จะมีอิทธิพลของการรวมพลังของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มากที่สุด (ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่วงโคจรของดวงจันทร์ใกล้โลกมากที่สุด) ในช่วงที่พระจันทร์เต็มดวง "เดือนเพ็ญ" พระอาทิตย์พระจันทร์จะอยู่ตรงข้ามกัน และจะไห้ช่วงเวลาเกือบทั้งวัน หรือเกือบตลอดเวลาที่อยู่เหนือขอบฟ้า
ช่วงเวลา เดือนดับ (New moon) จะเกิดการรวมพลังทั้งสองของ ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ด้วยกันอีกครั้ง กับการรวมพลังของพวกเขา

ข้อควรจำ
 • หลังจากช่วง พลังดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ (Solunar Preriod) มากที่สุด คือ ช่วงเดือนดับ ( แรม 15 ค่ำ) อยู่ภายใน 30-60 นาทีของพระอาทิตย์ขึ้น หรือพระอาทิตย์ตก คุณสามารถคาดหวัง กับผลของงานที่ยิ่งใหญ่ 
 • ยิ่งดีกว่านั้น ถ้าเกิด พลังดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ (Solunar Preriod) ในช่วงใกล้ค่ำ หรือรุ่งอรุณ และถ้ามันสอดคล้องกับ เดือนดับ (New moon) หรือ เดือนเพ็ญ (Full moon) คุณสามารถคาดหวังกับผลงานที่น่าตื่นเต้นอย่างแท้จริง!
ปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลกระทบอย่างมาก ในการคาดหวังของ ตารางดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ (Solunar table) ตัวอย่างเช่น
 • คุณควรพิจารณาสภาพอากาศในท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงความกดดันบรรยากาศ การแปลงแปลงความกดอากาศมีแนวโน้มลดลง มักจะทำลายการจับปลาย่อยยับ ปลาและสัตว์ป่ามีความสามารถโดยธรรมชาติที่จะคาดการณ์สภาพอากาศ และมีปฏิกริยาตอบสนองกับความเย็น และผลักดันให้ดำน้ำลึกลงไปอีก และทำให้พวกมันตื่นตัวเสมอ
 • ในทางตรงกันข้าม ถ้าบอรอมิเตอร์ คงที่ หรือเพิ่มขึ้น และอุณหภูมิของอากาศไม่ต่ำกว่า 15 องศาฟาเรนไฮต์ (-9.44 องศาเซลเซียส) อุณหภูมิของน้ำจะเพิ่มการตอบสนองต่อ การทำนายปรากฏการณ์โซลูนาร์ สามารถคาดหวังได้ อุณหภูมิยังเกี่ยวข้องกับเวลาวางไข่ และยังเป็นกุญแจสำคัญในรูปแบบตามฤดูกาลที่ปลาต้องการเป็น
สิ่งอื่นๆที่จะต้องจัดการกับระยะเวลากับการที่จะรับมือกับ ช่วงเวลาดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ (Solunar Preriod) คือ อิทธิพลของ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ (Solunar) จะแปรผันตามตำแหน่งของดวงจันทร์ เวลาของ เดือนดับ (New moon) และ เดือนเพ็ญ (Full moon) เป็นเวลาที่มีพลังมากที่สุด 

กระแสน้ำขึ้น น้ำลงในมหาสมุทรสะท้อนให้เห็นความรุนแรงในความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ อย่างมากสุดอยู่ได้ประมาณ 3 วัน และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะตอบสนองกับกิจกรรมสูงสุด หลังจากนั้นจะชลอความรุนแรงออกไปจนกว่าถึงจุดต่ำสุด ระหว่างช่วงไตรมาสที่ 3 ของดวงจันทร์  (ช่วงน้ำน้อย หรือน้ำตาย Neap tide)

นักตกปลาทะเลบางคนให้เหตุผลว่า กระแสน้ำมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกินอาหารของปลามากกว่าดวงจันทร์ แต่เราควรเข้าใจว่า กระแสน้ำขึ้น น้ำลง ถูกควบคุมด้วยดิถีของดวงจันทร์ และการโคจรของดวงจันทร์ 

ปรากฏการทางทะเลบางอย่าง เกิดขึ้นเป็นระบบที่แม่นยำเป็นระบบช่วงเดือนจันทรคติ และวัฏจักรดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์

มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าวันธรรมชาติสำหรับปลาและสัตว์ชนิดอื่น ๆ อีกมากมายขึ้นอยู่กับรอบวัน (2 ครั้งต่อวัน) "นาฬิกาชีวะภาพ" ที่ปรากฏขึ้นจะตรงกับเวลาที่ดวงจันทร์  ในคำอื่นๆ มันอยู่บนพื้นฐานของเวลา ที่ดวงจันทร์ใช้เวลาหมุนรอบโลกให้เสร็จสมบูรณ์ (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 53 นาที) เช่นนี้เรียกว่า วันน้ำขึ้น น้ำลง และอธิบายว่าทำไม กระแสน้ำขึ้น น้ำลงในมหาสมุทร ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อมาในแต่ละวัน ทำไมปลาจึงมารวมกันมาก เพื่อหาอาหาร หนึ่งชั่วโมงต่อมา ในแต่ละวัน


Remember ... the BEST time to go fishin' ... is whenever you can safely!
โปรดจำไว้ว่า ... เวลาที่ดีที่สุดที่ไปตกปลา ... คือ เมือไรก็ตาม ที่คุณทำมันอย่างปลอดภัย


ที่มา แปลและเรียบเรียงมาจาก Florida Fish and Wildlife Conservation Commission 


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น