ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

Sea man calendar 2016 / ปฏิทินข้างขึ้นข้างแรมชาวเล 2559

Sea man calendar 2016 / ปฏิทินข้างขึ้นข้างแรมชาวเล 2559

เป็นปฏิทินที่บอกข้างขึ้น ข้างแรม เหมาะสำหรับประมงชายฝั่ง นักตกปลา การดูข้างขึ้น ข้างแรม ก็คือการดูดิถีดวงจันทร์ ในแบบชาวเลประมงพื้นบ้านอย่างหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ทราบกระแสน้ำไหล และกระแสน้ำขึ้นน้ำลง

  • บอกวันหยุด และวันสำคัญ
  • วันทางศาสนา จะกำหนดตามดิถีดวงจันทร์
  • ใช้ตรวจสอบเทียบค่ากับดิถีดวงจันทร์ เพื่อการคาดการณ์ระดับน้ำคลิกที่รูปเพื่อดูปฏิทิน

คลิกที่รูปเบาๆ แตะตรงไหนก็ได้ เพื่อดูปฏิทิน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น