ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Marine Suspension Technology

เทคโนโลยี่ระบบกันสะเทือนของเรือ Marine Suspension Technology

เทคโนโลยี่ระบบกันสะเทือนของเรือเดินทะเล ทำให้เรือมีการทรงตัวดีขึ้นในคลื่นลม ลดการโคลงของเรือเวลาจอดเรือ และเวลาเรือวิ่งไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น