ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ

สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ
RTN Sailing Clubมีการเปิดสอนการแล่นใบเป็นช่วงๆ
ค่าสมัครของโครงการแล่นใบ กองเรือยุทธการ
1.ลูกข้าราชการ กร. 700 บ.
2.ลูกข้าราชการ ทร. 1,200 บ.
3.บุลคลภายนอก 3,000 บ.

หมายเหตุ การรับสมัครจะพิจารณาจากครอบครัวข้าราชการของกองเรือยุทธการเป็นอันดับแรก ต่อจากนั้นเป็นครอบครัวข้าราชการนอกกองเรือยุทธการสังกัดกองทัพเรือ และบุคคลภายนอกเป็นอันดับต่อไป การรับสมัครรับจำกัดจำนวน

รายละเอียดอ้างอิง : สโมสรเรือใบกองเรือยุทธการ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น