ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

High Low Tide Table 2018 / 2561

High Low Tide Table 2018 / ระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุด 2561
Support smartphone version

แบ่งต่ามพื้นที่ คลิกเลือกจุดที่ต้องการ ตารางน้ำรายชั่วโมงในแผนที่


ระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุด 2018 / 2561
  • บอกระดับน้ำระดับสูงสุด-ต่ำสุด ต่อวัน การใช้งานบางอย่างต้องการรู้ว่าน้ำขึ้นเมื่อใด ลงเมื่อใด ขึ้นสูงสุดเมื่อใด ต่ำสุดเมื่อใด
  • การบอกระดับน้ำละเอียดเป็น เมตรและเซนติเมตร
  • การรู้ระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุด เท่ากับการรู้ต่ำแหน่งดิถีดวงจันทร์ 
  • ตารางระดับน้ำสูงสุด-ต่ำสุด จัดทำเพื่อเป็น Backup Site เหมาะสำหรับชาวเล ชาวประมงชายฝั่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

2 ความคิดเห็น:

  1. น้าตุ้มขอตรางนำ้ขึ้นลงของแหลมสิงห๋จันทบุรี เดือน ก.ค.-ธ.ค. 2561 ก๊าฟ. Hnou9340@gmail.com เคยได้ม.ค.-มิ.ย.ไปแล้วแต่ทีหลังโหลดไม่ได้

    ตอบกลับลบ
  2. น้าลองกด refresh หรือลองโหลดใหม่ดูก่อน (เช็คแล้วใช้ได้ครับน้า) ถ้าสปีดเน็ตไม่เร็วหรือช้าเกินไปมันจะตัดก่อนครับ กดรีเฟรชบังคับมันโหลดใหม่ครับน้า

    ตอบกลับลบ