ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Seaman calendar 2018

Seaman calendar 2018 / ปฏิทินข้างขึ้นข้างแรมชาวเล 2561

เป็นปฏิทินที่บอกข้างขึ้น ข้างแรม เหมาะสำหรับประมงชายฝั่ง นักตกปลา การดูข้างขึ้น ข้างแรม ก็คือการดูดิถีดวงจันทร์ ในแบบชาวเลประมงพื้นบ้านอย่างหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ทราบกระแสน้ำไหล และกระแสน้ำขึ้นน้ำลง

  • บอกวันหยุด และวันสำคัญ
  • วันทางศาสนา จะกำหนดตามดิถีดวงจันทร์
  • ใช้ตรวจสอบเทียบค่ากับดิถีดวงจันทร์ เพื่อการคาดการณ์ระดับน้ำ

คลิกที่ก้นเบาๆ
คลิกเบาๆ


คลิกที่ก้นเบาๆ เพื่อดูปฏิทิน ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น