ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เกาะในจังหวังตรัง (Islands in Trang)

เกาะในจังหวังตรัง (Islands in Trang)

กินอร่อย ตามรอยมังกร ทะเลตรังแสนงาม เมืองต้องห้ามพลาดที่มีวัฒนธรรมการกินอาหาร และอาหารเลื่องชือ แชมป์ยุทธจักรความอร่อยเกาะในจังหวัตตรังมี 56 เกาะ
 • เกาะตูเกีย
 • เกาะนก (ต.ตะเสะ)
 • เกาะโต๊ะลาน้อย
 • เกาะโต๊ะลา
 • เกาะแลน (เล็ก)
 • เกาะกา (ต.กันตังใต้)
 • เกาะลูกไม้
 • เกาะเหลาตำ
 • เกาะค้อ
 • เกาะเคี่ยม
 • เกาะแลน (ใหญ่)
 • เกาะเจ้าไหม
 • เกาะกวาง
 • เกาะเชือก
 • เกาะบะราหน
 • เกาะแหวน
 • เกาะกระดาน
 • เกาะมุกด์ หรือ เกาะมุก
 • เกาะลิบง หรือ เกาะตะลิบง
 • เกาะนก (ต.นาเกลือ)
 • เกาะลูกไม้
 • เกาะจากน้อย
 • เกาะปากลัด
 • เกาะจาก
 • เกาะตลับหล่น
 • เกาะกลาง
 • เกาะหลัก
 • เกาะตุลุ้ยน้อย
 • เกาะตุลุ้ยใหญ่
 • เกาะแดง
 • เกาะจังกาบ
 • เกาะตุกุลแพ
 • เกาะจับปี่เล็ก
 • เกาะตาใบ
 • เกาะเบ็ง
 • เกาะจับปี่ใหญ่
 • เกาะเหลาเหลียง หรือ เกาะเลี้ยงเหนือ
 • เกาะเลี้ยงใต้
 • เกาะเภตรา
 • เกาะสุกร
 • เกาะค้างคาว
 • เกาะเหลาตรง
 • เกาะกา (ต.บ้านนา)
 • เกาะฮ้อไล้
 • เกาะท่าสัก
 • เกาะกลาง (ต.บ้านนา)
 • เกาะกลาง (ต.ทุ่งกระบือ)
 • เกาะเตาบุโระ
 • เกาะสากกะเบือ
 • เกาะผี
 • เกาะลอลอ
 • เกาะปลิง
 • เกาะแมง หรือเกาะเมง
 • เกาะไหง (โอนมาจาก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เมื่อ 20/12/2556)
 • เกาะม้า (โอนมาจาก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เมื่อ 20/12/2556)


แผนที่เดินเรือ แผนที่เกาะจังหวัดตรัง ในแผนที่ GPS

    จังหวัดตรังในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ เป็นเป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรังเป็นจังหวัดแรกที่มีต้นยางพารามาปลูก โดยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) นำพันธุ์ยางพารามาจากมาเลเซีย

    
จังหวัดตรังมีเนื้อที่ประมาณ 4,941 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเล็กเนินน้อยสลับกับที่ราบ ทำให้สันนิษฐานกันว่าชื่อตรัง มาจากคำว่า “ตรังคะ”  ในภาษาบาลี ซึ่งแปลว่าลูกคลื่น ตามสภาพพื้นที่ของจังหวัดตรัง ขณะที่อีกข้อสันนิษฐานหนึ่งบอกว่า ตรังมาจาก “ตรังเค” ภาษามลายู แปลว่า “รุ่งอรุณ” หรือ “สว่างแล้ว” เพราะสมัยก่อน เรือสินค้าจากมลายูจะแล่นมาถึงตรังตอนสว่างพอดีความเป็นมาของเมืองตรังนั้นเริ่มต้นในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยพบหลักฐานคือจารึกวัดเสมาเมือง จังหวัดนคร
ศรีธรรมราช ซึ่งบอกไว้ว่า ตรังเป็นหัวเมืองที่ขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราช และหลักฐานอื่นๆ ที่พบในเวลาต่อมา

สามารถแบ่งยุคสมัยของวิวัฒนาการเมืองตรังได้เป็น 3 ช่วงคือ

1. สมัยตั้งเมืองที่ตำบลควนธานี (พ.ศ. 2354-2436) ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พบหลักฐานจากทำเนียบกรมการเมืองตรังว่า พระอุไภยธานี ผู้ว่าราชการเมืองตรังคนแรก ได้สร้างหลักเมืองไว้ที่ควนธานี (อยู่ในอำเภอกันตังในปัจจุบัน ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ 8 กิโลเมตร)

2. สมัยตั้งเมืองที่กันตัง (พ.ศ. 2436-2458) ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยุคนี้พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ดำรงตำแหน่งเจ้าเมือง ท่านเห็นว่าที่ตั้งเมืองเดิมคือควน ธานีนั้นอยู่ห่างจากฝั่งทะเลมาก จึงกราบบังคมทูลขอย้ายที่ตั้งเมืองมาอยู่ที่ตำบลกันตัง เพราะที่นี่เป็นชุมชนใหญ่ มีชาวจีนเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในช่วงที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีเป็นเจ้าเมืองนี้เองที่ตรังได้รับการพัฒนาไปอย่างมาก เช่น มีการนำต้นยางพาราจากมลายูมาปลูกเป็นครั้งแรก มีการตัดถนนจากตรังไปพัทลุง สร้างท่าเรือเพื่อรองรับการค้าขายกับต่างชาติ ฯลฯ นับเป็นยุครุ่งเรืองอย่างยิ่งเลยทีเดียว

3. สมัยตั้งเมืองที่ทับเที่ยง (พ.ศ. 2458 จนถึงปัจจุบัน) ล่วงมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ทรงมีพระราชดำริว่า เมืองกันตังมีพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยจากอริราชศัตรู อีกทั้งมีการระบาดของไข้อหิวาตกโรค จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ที่ตำบลทับเที่ยง

 
สำหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงาน ในเดือนกุมพาพันธ์ของทุกปี จะมีการจัดงานวิวาห์ใต้สมุทรในทุกๆปี ซึ่งโด่งดังไปถึงต่างประเทศ แต่งเสร็จแล้วก็ฮันนีมูลต่อเลย จัดเต็ม


เมืองตรังจะมีวัฒนธรรมการกิน ที่มีของอร่อยมีชื่อเสียงหลายอย่างมาก

มื้อเช้าจัดเต็มกับติ่มซำ
กลางวันตามด้วย หมี่หนำเหลียว อาหารถิ่นประจำจังหวัด
มื้อเย็น หมูย่างตรัง แล้วตบท้ายตามด้วยเบียร์ 555

ข้อมูลอ้างอิง
 • MGR ONLINE
 • กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

บทความที่เกี่ยวข้องไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น