ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เกาะจังหวัดภูเก็ต (Islands in Phuket)

เกาะจังหวัดภูเก็ต (Islands in Phuket)


ภูเก็ต คือ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคใต้ ทั้งฝั่งอันดามันตอนบน และฝั่งอันดามันตอนใต้ เป็นจังหวัดที่มีลักษณะเป็นเกาะ เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยมีขนาดพื้นที่ของจังหวัดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ เป็นเกาะที่ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรอินเดีย และมีจำนวนมารีน่า มากที่สุดในประเทศ

 
เกาะในจังหวัดภูเก็ต มี 37 เกาะ
 • เกาะแวว
 • เกาะกะลา (ต.เชิงทะเล)
 • เกาะยามู
 • เกาะเฮ (ต.ป่าคลอก)
 • เกาะทะนาน (ต.ป่าคลอก)
 • เกาะแพ
 • เกาะปายู
 • เกาะงำ
 • เกาะนาคาน้อย
 • เกาะแรด
 • เกาะนาคาใหญ่
 • เกาะละวะน้อย
 • เกาะนก
 • เกาะกะลา (ต.ไม้ขาว)
 • เกาะปู
 • เกาะมะพร้าวน้อย
 • เกาะรังน้อย
 • เกาะรังใหญ่
 • เกาะมะพร้าว
 • เกาะมาลี
 • เกาะสิเหร่
 • เกาะทะนาน (ต.ราไวย์)
 • เกาะมัน
 • เกาะแก้วน้อย
 • เกาะแก้วใหญ่
 • เกาะบอน
 • เกาะแอว
 • เกาะราชาน้อย
 • เกาะเฮ (ต.ราไวย์)
 • เกาะราชาน้อย
 • เกาะโหลน
 • เกาะราชาใหญ่
 • เกาะกุย
 • เกาะตะเภาน้อย
 • เกาะไม้ท่อน
 • เกาะภูเก็ต


แผนที่เดินเรือ แผนที่เกาะจังหวัดภูเก็ต ในแผนที่ GPS
จากประวัติศาสตร์ไทย ภูเก็ตเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรตามพรลิงก์ อาณาจักรศรีวิชัย สืบต่อมาจนถึงสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราชเรียกเกาะภูเก็ตว่า เมืองตะกั่วถลาง เป็นเมืองที่ 11 ใน 12 เมืองนักษัตร โดยใช้ตราเป็นรูปสุนัข จนถึงสมัยสุโขทัย เมืองถลางไปขึ้นกับเมืองตะกั่วป่า ในสมัยอยุธยา ชาวฮอลันดา ชาวโปรตุเกส และชาวฝรั่งเศส ได้สร้างสถานที่เก็บสินค้าเพื่อรับซื้อแร่ดีบุกจากเมืองภูเก็ต (ถลาง)

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้เกิดสงครามเก้าทัพขึ้น พระเจ้าปดุง กษัตริย์ของประเทศพม่าในสมัยนั้น ได้ให้แม่ทัพยกทัพมาตีหัวเมืองปักษ์ใต้ เช่น ไชยา นครศรีธรรมราช และให้ยี่หวุ่นนำกำลังทัพเรือพล 3,000 คนเข้าตีเมืองตะกั่วป่า เมืองตะกั่วทุ่ง และเมืองถลาง ซึ่งขณะนั้นเจ้าเมืองถลาง (พญาพิมลอัยาขัน) เพิ่งถึงแก่อนิจกรรม ท่านผู้หญิงจัน ภรรยา และคุณมุก น้องสาว จึงรวบรวมกำลังต่อสู้กับพม่าจนชนะเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2328 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงจันเป็น ท้าวเทพกระษัตรี และคุณมุกเป็นท้าวศรีสุนทร

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รวบรวมหัวเมืองชายทะเลตะวันตกตั้งเป็น มณฑลภูเก็ต และเมื่อปี พ.ศ. 2476 ได้ยกเลิกระบบมณฑลเทศาภิบาล เปลี่ยนมาเป็นจังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลอ้างอิง
 • วิกิพิเดีย
 • กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น