ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560

แร็มป์ เกาะหลัก

แร็มป์ เกาะหลัก

แร็มป์นี้น้ำขึ้นไม่ถึงแร็มป์ ต้องลงที่ชายหาด ลักษณะพื้นทะเลลาดชันน้อยมาก ต้องใช้น้ำขึ้นช่วย เครดิตน้าปาการังฟิชชิ่ง คลองวาฬ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น