ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560

แร็มป์ ตาม่องล่าย

แร็มป์ ตาม่องล่าย

เครดิต น้าเอี้ยง
หน้าแร็มป์เป็นโคลนเลน ระดับความชันน้อยมากเป็นร้อยเมตร ฉะนั้นต้องใช้ระดับน้ำขึ้นสูงสุดเป็นหลักในการขึ้นลง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น