ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ส่วนประกอบของเรือใบ Sailing Component

ส่วนประกอบของเรือใบ Sailing Component

การเรืียกชื่อส่วนประกอบต่างๆ ของเรือใบ ไม่ว่าจะเป็นเรือใบแบบไหน จะมีอุปกรณ์คล้ายๆกัน และมีหน้าที่เหมือนกัน

ในเรือใบจะมีส่วนประกอบหลักๆ คล้ายๆกัน 

ตัวอย่างการเรียกชื่อส่วนต่างๆ ในเรือใบ Dinghy sailingตัวอย่างส่วนประกอบต่างๆ เรือใบ Laser


ตัวอย่างส่วนประกอบต่างๆ เรือใบ Optimist


ตัวอย่างส่วนประกอบต่างๆ เรือใบ Hobie catคงเรียกชื่อส่วนต่างๆ กันได้แล้วนะครับ ข้อดีของเรือใบขนาดเล็ก คือ วิ่งได้ไวมาก เร้าใจทุกเส้นทาง
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น