ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

แร็มป์ wbc วัดเดชานุสรณ์ นครปฐม

แร็มป์ wbc วัดเดชานุสรณ์ นครปฐม

นำทาง แร็มป์ wbc วัดเดชานุสรณ์ นครปฐม ในแผนที่ GPS
Ramp นี้พี่น้องชาวเรือ WBC ช่วยกันสร้างเมื่อ 07-07-07ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.weekendhobby.com/board/boat/shtml/12361.shtml

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น