ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง (Laem Chabang Port)

ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง (Laem Chabang Port)

ข้อมูลร่องน้ำ และท่าเทียบเรือ สำรวจโดย กองทัพเรือ1. ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง

2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. วันที่สำรวจ ๑๕ ก. ค. ๔๘ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูง น้ำ ๔ - ๖ เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ทะเลเรียบ ลมสงบ ใกล้เคียงกับตำบลที่เกาะสีชัง

3. ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง แผนที่ที่เกี่ยวข้อง แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข 156 ( อศ.) ตำบลที่ ท่าเรือแหลมฉบัง สถานที่ตั้ง อ. ศรีราชา จว. ชลบุรี ๒๐๒๓๐ ทุ่นไฟปากร่อง ด้านเหนือแลต 13 องศา 4 ลิปดา 40 ฟิลิปดา น. ลอง 100 องศา 51 ลิปดา 50 ฟิลิปดา อ. ด้านใต้ไม่มีเนื่องจากเป็นร่องน้ำขุดใหม่

4 ท่า A ท่า B ท่า C ที่จอดเรือรับ กบ. ที่จอดเรือ บก. ตำรวจ น้ำ

5 ลักษณะท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยใน จังหวัดชลบุรี พื้นที่ส่วนใหญ่รับอิทธิจากลม ตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยใน จังหวัดชลบุรี พื้นที่ส่วนใหญ่รับอิทธิจากลม ตะวันตกเฉียงใต้ เป็นท่าเทียบเรือเอกชน น้ำลึกประมาณ ๑๖ เมตร มีจำนวนทั้งหมด ๓ ท่าเทียบเรือ จาก ทิศเหนือไปใต้ตามลำดับคือ เป็นท่าเทียบเรือเอกชน น้ำลึกประมาณ ๑๖ เมตร มีจำนวนทั้งหมด ๓ ท่าเทียบเรือ จาก ทิศเหนือไปใต้ตามลำดับคือ ๑. ท่าเรือ A มีอู่ลอยสามารถใช้ในการซ่อม ทำและเป็นท่าเรือได้ดี ๑. ท่าเรือ A มีอู่ลอยสามารถใช้ในการซ่อม ทำและเป็นท่าเรือได้ดี ๒. ท่าเรือ B เป็นท่าเรือพาณิชย์มีเครนขนาด ใหญ่ใช้สำหรับขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ ส่วน ใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมอาทิเช่น ขนถ่าย น้ำตาล ๒. ท่าเรือ B เป็นท่าเรือพาณิชย์มีเครนขนาด ใหญ่ใช้สำหรับขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ ส่วน ใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมอาทิเช่น ขนถ่าย น้ำตาล ๓. ท่าเรือ C เป็นท่าเรือพาณิชย์สามารถใช้ จอดเรือของทางราชการได้ซึ่งจะมีที่ทำการ ของตำรวจน้ำอยู่ในบริเวณใกล้ ๓. ท่าเรือ C เป็นท่าเรือพาณิชย์สามารถใช้ จอดเรือของทางราชการได้ซึ่งจะมีที่ทำการ ของตำรวจน้ำอยู่ในบริเวณใกล้

6 ท่า A ท่า B ท่า C เขื่อนกัน คลื่น

7 ท่า A ท่า B ท่า C ที่จอดเรือรับ กบ. c ที่จอดเรือ ทุ่นไฟปาก ร่อง c - 342

8 ร่องน้ำด้านทิศเหนือ เข็ม เข้า 135

9 ถ้าเข้าร่องน้ำเหนือจะผ่าน ท่า A และ ท่า B ก่อน

10 ช่องทางเข้า ท่า C

11 ด้านกราบซ้ายขณะ เลี้ยวเข้าท่า C

12 ร่องน้ำด้านทิศใต้ เข็มเข้า 342 ทุ่นจตุรทิศตะวันออก

13 ขณะเลี้ยวเข้า ท่า C ทางร่องน้ำ ด้านใต้

14 ที่ทำการของตำรวจน้ำ

15 ท่าเรือ C สามารถจอดเรือได้สอง ลักษณะคือ จอดตามยาวของท่าเรือ เช่นเดียวกับการจอดของเรือตำรวจน้ำ และศุลกากร จะลดอาการโคลงของ คลื่นได้ดี แต่หากจอดเทียบเรือด้าน ในสามารถรับ กบ. ได้ แต่คลื่นจะ กระแทกตัวเรือเข้ากับท่าตลอดเวลาที่มี คลื่นลมแรง และต้องคอยระมัดระวัง การเข้าเทียบของเรือต่างๆอีกด้วย การนำเรือเข้าเทียบ / ออกจากเทียบ

16 บริเวณภายในท่า C บริเวณที่เทียบ เรือของทาง ราชการ บริเวณที่เทียบ เรือที่สามารถ รับ กบ. ได้

17 บริเวณที่เทียบ เรือของทาง ราชการ

18 ยางกันกระแทกได้ มาตรฐาน

19 ข้อควรระมัดระวัง การนำเรือเข้า เทียบบริเวณท่าฯเข้าได้ทางด้านทิศเหนือ และทิศใต้ ซึ่งเรือสินค้าจะต้องเข้า ทางด้านทิศเหนือเพราะร่องน้ำจะลึก ขณะที่ทางด้านใต้ร่องน้ำจะตื้นกว่า โดย ทางด้านใต้ จะมีความลึกน้ำ 4 - 6 เมตร และเรือชุด PGM สามารถเข้า – ออก ทางด้านทิศใต้ได้

20 ๔. การติดต่อ วิทยุ - Marine Band CH.13, CH.16 การท่าเรือฯ จะใช้ นามเรียกขาน “ แหลมฉบัง ” โทรศัพท์ - ประสานขอใช้ท่ากับ ผอ. กองบริการ ( ร. อ. สุทธินันท์ หัตถวงษ์ ) โทร. ๐๓๘ – ๔๐๙๐๔๘, ๔๐๙๒๑๒ ไฟฟ้า - หน. แผนกบริการท่า โทร. ๐๓๘ – ๔๐๙๒๑๐ น้ำจืด - หน. แผนกบริการท่า โทร. ๐๓๘ – ๔๐๙๒๑๐

21 ๕. สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำ - ต่อสายยางขนาดเล็ก จากสถานีตำรวจน้ำ ไฟฟ้า - ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ( เฉพาะไฟฟ้าแสงสว่าง ) โทรศัพท์ - ไม่มี

22 บริเวณที่เทียบ เรือที่สามารถ รับ กบ. ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น