ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ท่าเรือมาบตาพุด (Maptaphut Port)

ท่าเรือมาบตาพุด (Maptaphut  Port)

ข้อมูลร่องน้ำ และท่าเทียบเรือ สำรวจโดย กองทัพเรือ1. MTT SPR C RTB NFC TPT GLO WW TTT BLC P PTTLN G ท่าเรือนิคมอุสาหกรรมมาบตาพุด

2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. วันที่สำรวจ๒๑ มิ. ย. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูงน้ำ 15 เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ตรงกับ วันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๗ ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร

3. ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง แผนที่ที่เกี่ยวข้อง - แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๑๔๑, ๑๕๗, ๑๖๓ ( อศ.) ตำบลที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ต. มาบตาพุด อ. เมือง จ. ระยอง ทุ่นไฟปากร่องแลต ๑๒ องศา ๓๖. ๙๔ ลิปดา น. ลอง ๑๐๑ องศา ๐๙. ๗๐ ลิปดา อ.

4. C- 330 ทุ่นไฟปาก ร่อง C- 345 BLC P MTT PTTL NG SPR C RB T NF C TP T T GLO W W TT T

5. MTT SPR C RBT NFC TPT GLO WW TTT BLC P PTTLN G

6. การนำเรือเข้าเทียบ / ออกจากเทียบ เมื่อถึงบริเวณทุ่นไฟปากร่อง นำเรือเข้าท่าเรือ อุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีเข็มหลักในการนำ เรือเข้าร่องน้ำ คือ เข็ม 435 ระยะทางประมาณ 2.4 ไมล์ แล้วเปลี่ยนไปถือเข็ม 330 ระยะทางประมาณ 1600 หลา เพื่อเข้าไป ท่าเทียบเรือ โดยให้ระมัดระวังมีเรือสินค้า ขนาดใหญ่ และเรือ TUG ที่สัญจรในร่องน้ำ สำหรับตำบลที่ในการเทียบเรือ เรือ ตกฝ. ควร เทียบเรือบริเวณท่าเทียบเรือ RBT ด้านในและ บริเวณท่าเทียบเรือ TPT3( ด้านข้าง )

7. บริเวณปากร่อง น้ำ กว้างประมาณ 900 เมตร

8. เบรกกัน คลื่น ท่า BLCP

9. ข้อมูลท่าเทียบเรือ RBT ความยาวท่าเทียบเรือประมาณ 1,024 ม. มียางกันกระแทกขนาดใหญ่ ห่างกันประมาณ 30 ม. สามารถให้การสนับสนุนน้ำจืดได้ ( ไม่ สามารถใช้สายสูบได้ ต้องใช้สายยางขนาด 2.5 นิ้ว ) มีตู้ไฟขนาด 220 v สามารถใช้ได้แค่ไฟแสง สว่างในเรือเท่านั้น ก่อนเข้าเทียบต้องติดต่อนายท่ามาบตาพุดให้ เรียบร้อยทาง VHF ช่อง 13

10. ท่า RBT ท่า NFC

11. จุดสังเกตุ มีเครน สีแดง 4 ตัว ที่จอดเรือ ขนาดเล็ก ท่า RBT

12. ข้อมูลท่าเทียบเรือ TPT ความยาวท่าเทียบเรือประมาณ 330 ม. มียางกันกระแทกขนาดใหญ่ ห่างกันประมาณ 5 ม.( ด้านข้าง ) และ 20 ม.( ด้านหน้า ) ก่อนเข้าเทียบต้องติดต่อนายท่ามาบตาพุดให้ เรียบร้อยทาง VHF ช่อง 13

13. ท่า TPT ด้านหน้ าท่า ยางกัน กระแทก จุดสังเกตุ มี เครน สีเหลือง 2 ตัว 20 ม.

14. ด้านข้าง ท่า ยางกัน กระแทก ท่า TPT 3  5ม. 5ม.

15. ข้อควรระมัดระวัง - เนื่องจากเป็นท่าเรือนิคมอุตสาหกรรมจึงมีการ สัญจรของเรือสินค้าขนาดใหญ่ เรือบรรทุกน้ำ และเรือ TUG อยู่ตลอดเวลา ควรใช้ความ ระมัดระวัง - ในการจอดเรือท่า RBT นั้นควรจอดด้านใน ซึ่งอยู่ส่วนของที่จอดเรือขนาดเล็ก เนื่องจาก บริเวณหน้าท่าเป็นพื้นที่รับลม ซึ่งจะทำให้เรือ กระแทกกับท่าจนอาจเกิดอันตรายกับเรือได้ อีก ทั้งยางกันกระแทกบริเวณหน้าท่ามีระยะห่าง ประมาณ 30 ม. ซึ่งเท่ากับความยาวของเรือ ตกฝ. จึงไม่เหมาะกับการเทียบเรือ

16. ข้อควรระมัดระวัง เรือ TUG

17. จุดสังเกตุ มีเครน สีแดง 4 ตัว ที่จอดเรือ ขนาดเล็ก ท่า RTB ข้อควรระมัดระวัง 30 M

18. ๔. การติดต่อ - วิทยุ VHF Marine Band CH.13,CH.14, CH.16 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง - โทรศัพท์ Maptaphut Port Control โทร รายชื่อ คุณ อนุสรณ์ พรรณศิลา บริษัท TPT ทาง โทร ต่อ 104 หรือ VHF.13 - เบอร์ติดต่อสำคัญในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด โทร หรือ โรงพยาบาลมาบตาพุด โทร

19. ๕. สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำ ท่า RBT สามารถให้การสนับสนุนน้ำ จืดได้ ( ไม่สามารถใช้สายสูบได้ ต้องใช้สาย ยางขนาด ๒. ๕ นิ้ว ) ท่า TPT ไม่สามารถให้การ สนับสนุนน้ำจืดได้ แต่ติดต่อได้ที่เรือน้ำที่จอด บริเวณใกล้เคียงได้โดยตรง ไฟฟ้า ท่า RBT ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ( เฉพาะ ไฟฟ้าแสงสว่าง ) ท่า TPT ไม่สามารถให้การสนับสนุน ได้ โทรศัพท์ไม่มี

20. ลักษณะของท่อส่งน้ำเป็นแบบปลดเร็ว ต้องใช้สายยางขนาด 2.5 นิ้ว ตู้ต่อไฟ 220 v RBT

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น