ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

แร็มป์ ท่าเรือมะนาวหวาน

แร็มป์ ท่าเรือมะนาวหวาน

เครดิต น้าต้น (Ton9958)
แต่ก่อนเคยห้ามเรือที่มีเครื่องยนต์ทุกชนิดลง และเคยมีคดีความรุนแรงในเรื่องนี้

น้าต้นเคยไปขออนุญาติกับหัวหน้าประมง ให้คำแนะนำโดยมีข้อห้ามคือ สามารถนำเรือลงได้ แต่ห้ามจับสัตว์น้ำด้วยเรือติดเครื่องยนต์ทุกชนิดที่เขื่อนจะมีแนวเขตอนุรักษ์ โดยมีทุ่นห่างจากสันเขื่อนประมาณ 1.3 กม. มีกฏหมายเขียนไว้เป็นแนวเขตอนุรักษ์ชัดเจน ห้ามทำการประมงทุกชนิด

ข้อมูลจากน้าโม่งไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น