ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

เกาะจังหวัดชุมพร (Islands in Chumphon)

เกาะจังหวัดชุมพร (Islands in Chumphon)


ชุมพร ประตูสู่ภาคใต้ หาดทรายสวย 400 ลี้

ชุมพร มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1098 โดยมีฐานะเป็นเมืองสิบสองนักษัตรของราชอาณาจักรนครศรีธรรมราช ใช้รูปแพะเป็นตราเมือง และเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือ เพราะอยู่ตอนบนของภาคใต้

ใน พ.ศ. 1997 รัชสมัยแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงว่า เมืองชุมพรเป็นเมืองตรี อาณาจักรฝ่ายใต้ของราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ในช่วงนี้ชนชาติจาม แห่งราชอาณาจักรจามปา ถูกชาวเวียดนามรุกราน ชาวจามกลุ่มนี้อพยพเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาครั้งแรก ปรากฏว่ามี "อาสาจาม" ในแผ่นดินนี้ เพื่อการขยายอาณานิคมของกรุงศรีอยุธยา ส่วนหนึ่งต้องมารักษาด่านเมืองชุมพร ซึ่งเป็นเมืองตรี และตั้งชาวจาม เป็นเจ้าเมืองชุมพร และดินแดนแถบนี้ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยา เนื่องด้วย ชาวจาม มีความสามารถในการรบ ที่มีชื่อเสียง เช่น กองอาสาจาม เป็นทหารชั้นดี มีวินัย เชี่ยวชาญการเดินเรือ รับใช้ราชสำนักมานาน และเก่งการค้ามาหลายพันปี

และต่อมาระหว่าง ปี พ.ศ. 2173 - 2199 ในแผ่นดิน พระเจ้าปราสาททองแห่งราชอาณาจักกรุงศรีอยุธยา ได้กวาดต้อนชาวเมืองแถง หรือ (เดียนเบียนฟู) อยู่ในประเทศเวียดนาม และชาวเมืองพงสาลี อยู่ในประเทศลาว มาเป็นพลเมือง เมืองชุมพร เมืองปะทิว(อำเภอปะทิว) เพื่อทำการเกษตรกรรม และเมืองท่าการค้าสำคัญ ตั้งแต่นั้นมา

เกาะในจังหวัดชุมพร มี 54 เกาะ

 • เกาะขี้นก (ต.ปากตะโก)
 • เกาะกะทิ
 • เกาะสูบ
 • เกาะรางบรรทัด
 • เกาะมุกด์
 • เกาะยอ
 • เกาะรังห้า
 • เกาะคางเสือ
 • เกาะกลาง
 • เกาะมะพร้าว (ต.ปากตะโก)
 • เกาะไข่ (ต.ชุมโค)
 • เกาะเตียบ
 • เกาะขี้นก (ต.ปากคลอง)
 • เกาะยอ
 • เกาะร้านไก่
 • เกาะซีกง
 • เกาะร้านเป็ด
 • เกาะพระ
 • เกาะรัง (ต.ปากคลอง)
 • เกาะเอียง
 • เกาะจระเข้
 • เกาะมัตโพน
 • เกาะมาตรา หรือ เกาะมัตรา
 • เกาะหอก
 • เกาะหลักง่าม
 • เกาะหลักแรด
 • เกาะกะโหลก
 • เกาะทะลุ (ต.หาดทรายรี)
 • เกาะคอเทียน
 • เกาะกา
 • เกาะสาก
 • เกาะง่ามเล็ก
 • เกาะละวะ
 • เกาะมะพร้าว (ต.หาดทรายรี)
 • เกาะรังกาจิว
 • เกาะง่ามใหญ่
 • เกาะอีแรด
 • เกาะทองหลาง
 • เกาะเสม็ด
 • เกาะบาตร์
 • เกาะทองแก้ว
 • เกาะขี้นก
 • เกาะกระ (ต.ด่านสวี)
 • เกาะแรด
 • เกาะแกลบ
 • เกาะมัดหวายน้อย
 • เกาะหนู
 • เกาะมัดหวายใหญ่
 • เกาะยูง
 • เกาะแมว
 • เกาะกุลา
 • เกาะแก้ว
 • เกาะคราม
 • เกาะพิทักษ์
แผนที่เดินเรือ แผนที่เกาะจังหวัดชุมพร ในแผนที่ GPS


เลื่อนหน้า ขึ้น-ลง ใช้ แถบด้านข้าง หรือใช้เมาส์ Scroll ขึ้นลง


ข้อมูลอ้างอิง
 • วิกิพิเดีย
 • กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 • Beautiful sundae.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น