ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2557

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี และทุ่นจอดเรือ

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี และทุ่นจอดเรือ

นำทาง อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ในแผนที่ GPS


ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยมากมาย เช่น เกาะไม้ไผ่ เกาะยูง และ 2 เกาะหลัก ๆ คือ เกาะพีพีดอนและเกาะพีพีเล หรือเรียกว่าหมู่เกาะพีพี จัดว่าเป็นหนึ่งในที่สุดแห่งความงดงามของหมู่เกาะแห่งทะเลอันดามัน โดยเฉพาะเวิ้งอ่าวคู่ของอ่าวต้นไทร และอ่าวโล๊ะดาลัมบน เกาะพีพีดอนนั้น มีทัศนียภาพที่สวยงามติดอันดับโลกจนชาวต่างชาติยกนิ้วให้ มีที่พักหลากหลายระดับราคา ร้านค้า ร้านอาหารจำนวนมาก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เป็นศูนย์รวมกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลอีกด้วย ส่วนเกาะพีพีเลไม่มีที่พัก แต่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวในเรื่องกิจกรรมดำน้ำตื้นและน้ำลึก เนื่องจากน้ำทะเลใสสะอาด มีทิวทัศน์ของเกาะและอ่าวที่สวยงาม รวมถึงอ่าวมาหยา ที่มีหาดทรายชายทะเลอันงดงาม และเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดังเรื่อง The Beach นอกจากนี้ยังรวมถึงหมู่เกาะปอดะ มีกลุ่มเกาะที่ใกล้ ๆ กันคือ เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ ซึ่งสามเกาะหลังนี้ เมื่อยามน้ำลดจะถูกเชื่อมด้วยสันทรายขาวละเอียดทอดยาวสวยงามและดูแปลกตา ที่เรียกกันว่า “ทะเลแหวก” จนได้รับการคัดเลือกให้เป็น Unseen in Thailand จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ของจังหวัดกระบี่

ข้อมูลทั่วไป     

เกาะสวรรค์ แหล่งโบราณหอยล้านปี 

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลอันดามันด้านทิศตะวันตกของภาคใต้ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่สวยงามตามธรรมชาติ รอบๆ เกาะมีปะการัง กัลปังหา ทิวทัศน์ใต้ทะเลที่งดงามและเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ คือ ภูเขาหินปูนที่มีหน้าผาเป็นชั้นๆ ถ้ำที่สวยงาม ตลอดจนชายหาดยาวสะอาด สุสานหอย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 242,437.17 ไร่ หรือ 387.90 ตารางกิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศ     

ประกอบด้วยพื้นที่ภาคพื้นดินบนชายฝั่ง ได้แก่ บริเวณเขาอ่าวน้ำเมา และป่าอ่าวนาง-หางนาค และหมู่เกาะต่างๆ ธรณีสัณฐานของพื้นที่เป็นเทือกเขามีความสูงชันเรียงตัวยาวไปตามแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณชายฝั่งเป็นเขาสูงชัน ทางด้านตะวันตกมีความลาดชันมากกว่าตะวันออก ธรณีสัณฐานของพื้นที่ชายฝั่งทะเลและหมู่เกาะต่างๆ ในทะเลอันดามัน ได้รับอิทธิพลจากแนวการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่เรียกว่า Indosenia Teotonic Movement และในบริเวณป่าชายเลนเขาหางนาค ริมฝั่งทะเลมีลำคลองเขากลม ได้รับน้ำจืดที่ระบายมาจากบึงขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า "หนองทะเล" ทำให้เกิดสภาพป่าชายเลน และที่ราบต่ำป่าเสม็ดบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ที่เรียกว่า "คลองแห้ง" (หาดนพรัตน์ธารา)

ลักษณะภูมิอากาศ     

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ได้รับอิทธิพลลมมรสุมเขตร้อน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนตุลาคม มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่าน ลักษณะภูมิอากาศจึงแบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูฝน จากต้นเดือนพฤษภาคม-เดือนธันวาคม และฤดูร้อนจากต้นเดือนมกราคม-เดือนเมษายน อุณหภูมิโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 17-37 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนในรอบปีเฉลี่ยประมาณ 2,231 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม และน้อยที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น