ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประภาคาร อาภากร

ประภาคาร อาภากร เกาะไผ่คุณสมบัติ
รูปแบบไฟ : Group Flashing
ความสูงจากฐาน : 155m
ระยะเวลากระพริบ : ทุก 20 วินาที
สีของแสงไฟ : สีขาว
ครอบคลุมระยะ : 31nm (57.41 km)

ประวัติ
ยอดเกาะไผ่ ซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่ในเส้นทางที่เรือเดินทะเลจะต้องผ่านก่อนเข้าสู่ท่าเรือตอนบนของอ่าวไทยและท่าเรือกรุงเทพฯ ได้มีการสร้างประภาคารเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ที่ระลึกถึง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประภาคาร แ ห่ง นี้ได้รับขนานนามว่า “อาภากร” อันเป็นพระนามเดิมของพระองค์ท่าน ประภาคารแห่งนี้ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการกระทรวงอื่นทั้ง ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน บรรดาข้าราชการในกระทรวงทหารเรือ (ครั้งนั้นยังเป็นกระทรวง) รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้สละทรัพย์ร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสาวรีย์เชิดชูเกียรติคุณที่พระองค์ท่านเป็นผู้ทำประโยชน์ไว้ต่อประเทศชาติเป็นอเนกประการ ประภาคารอาภากรนี้เป็นประภาคารที่ส่องรัศมีเห็นได้ 31 ไมล์ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 156เมตร มีลักษณะไฟเป็นไฟวับสีขาว ทุกๆ 5 วินาที สร้างด้วยเฟอโรคอนกรีต เมื่อ พ.ศ.2470

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น