ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

โครงการพัฒนาเส้นทางเดินเรือ - Pattaya, Hua Hin

โครงการพัฒนาเส้นทางเดินเรือ พัทยา-หัวหิน

โครงการเดินเรือเส้นนึ้ไม่ใช่ไม่เคยมีใครทำ เคยมีหลายบริษัทฯ เคยทำ เคยเดินเรือ แต่พยายามจะนำมาปัดฝุ่นหลายครั้ง แต่พอทำไปแล้วก็ต้องยกเลิกไปหลายครั้ง เนื่องจากเหตุผลในเรื่องความคุ้มทุน ปัญหาคงไม่ได้อยู่ที่ความพร้อมหรือความยิ่งใหญ่ของพัทยา ลองมาศึกษาจากบทสรุปในครั้งที่ผ่านมาดู ...
เลื่อนหน้า ขึ้น-ลง ใช้ แถบด้านข้าง หรือใช้เมาส์ Scroll ขึ้นลง

เอกสารอ้างอิง : ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น