ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประภาคาร กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ประภาคาร กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ แหลมปู่เจ้า
คุณสมบัติ
รูปแบบไฟ : Group Flashing
ความสูงจากฐาน : 167m
ระยะเวลากระพริบ : 3 วับ ทุก 15 วินาที
สีของแสงไฟ : สีขาว
ครอบคลุมระยะ : 30nm (55.56 km)

ประวัติ
ประภาคารแห่งนี้ ตั้งอยู่บนยอดเสาปลายแหลมปูเจ้า ปากทางเข้าอ่าวสัตหีบ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2502 เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทำเป็นแท่นสูงขึ้นไปทางตั้ง เป็นรูปครีบกระโดงปลา มีความสูงจาก ฐานถึงยอดครีบ 19.50 เมตร ตอนล่างประกอบด้วยห้องบันได และบันไดเหล็กขึ้นตามปล่องภายในครีบกระโดง ตอนบนมีชานคอนกรีต ยื่นจาก แท่นครีบกระโดงสำหรับเป็นที่วางเรือนตะเกียง การก่อสร้างเริ่มเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2502 และเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2502 รายละเอียดตัวกระโจมคอนกรีต เสริมเหล็ก ทาสีขาว ความสูงของไฟเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 178 เมตร ลักษณะไฟเป็นไฟสีขาว ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2547ยกฐานะขึ้นเป็นประภาคาร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น