ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

นาวาคมนาคม แผนที่แม่น้ำคูคลองสยาม ร.ศ. 233 และจุดท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม


นาวาคมนาคม แผนที่แม่น้ำคูคลองสยาม ร.ศ. 233 (2557) และจุดท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
รวบรวมเส้นทาง คมนาคมทางน้ำโดยเรือ ในเส้นทางแม่น้ำสายหลักซึ่งมีประวัติทางวัฒนธรรม 4 ลุ่มน้ำ ใด้แก่

กดเลือกแผนที่ ที่ต้องการเดินเรือ ตามลุ่มแม่น้ำ
iPad Version ใช้ผ่าน Tablet
การใช้งานให้เข้าใช้งานผ่าน Smartphone หรือ Tablet
คู่มือการใช้งาน D.I.Y GPS ของกัปตัน แ จ็ ค ส แ ป ร์ โ ร ว์ ภาค 3 ฉบับแม่น้ำคูคลองสยาม ร.ศ. 233
หมายเหตุ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง Map จาก Google จึงไม่สามารถระบุพิกัดตัวเองได้เหมือนเดิม หาก Map นี้มีประโยชน์หรือมีผู้สนใจมาก จะหาเวลาลงแรงทำเป็น App ให้อีกรอบครับ

แยกตามลุ่มน้ำ
แยกตามแม่น้ำ
คูคลอง ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
คูคลอง ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ตลาดน้ำ


สัญลักษณ์ในแผนที่


หมายถึง วัดหมายถึงตลาดน้ำไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น