ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กระโจมไฟ สยามเทวี

กระโจมไฟ สยามเทวี (หินขึ้เสือ)
เครดิตภาพ น้าวิจาร์ณ
คุณสมบัติ
รูปแบบไฟ : Flashing
ความสูงจากฐาน : 11m
ระยะเวลากระพริบ : ทุก 5 วินาที
สีของแสงไฟ : สีขาว
ครอบคลุมระยะ : 6nm (11.11 km)

ประวัติ
จากแหลมพัทยา ลงไปทางทิศใต้ มีเกาะแก่งอีกหลายแห่งจนถึงบริเวณเกาะคราม ในช่องระหว่างเกาะครามกับฝั่งนี้มีหินโสโครกหลายกอง กองหนึ่งเรียกว่า หินขี้เสือ บนกองหินนี้เป็นที่ตั้งกระโจมไฟ “สยามเทวี” กระโจมไฟแห่งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา พระบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สร้างขึ้น กระโจมไฟนี้สร้างความสะดวกให้แก่ชาวเรือที่เดินทางผ่านบริเวณนี้ ยังความปลอดภัยแห่งชีวิตและทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก เป็นการบำเพ็ญพระกุศลอันควรเชิดชู นับว่าเป็นพระกรุณาธิคุณอันใหญ่ยิ่ง เมื่อสร้างเสร็จแล้วพระราชทานนามกระโจมไฟนี้ว่า “สยามเทวี” หากเดินเรือผ่านกระโจมไฟนี้ในเวลากลางวันจะเห็นพระราชทินนามนี้ได้ชัดเจน กระโจมไฟ “สยามเทวี” เป็นไฟสีแดงมีลักษณะเป็นไฟวับทุก ๆ 5 วินาที สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 7 เมตร เห็นได้ไกล 6 ไมล์ สร้างด้วยเฟอโรคอนกรีต เมื่อ พ.ศ.2468

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น