ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กระโจมไฟโสมรังษี เกาะจุ่น

กระโจมไฟโสมรังษี เกาะจุ่น
คุณสมบัติ
รูปแบบไฟ : Group Flashing
ความสูงจากฐาน : 10m
ระยะเวลากระพริบ : 3 วับ ทุก 10 วินาที
สีของแสงไฟ : สีขาว (23.7-44.2 องศา)
ครอบคลุมระยะ : 10nm (18.52 km)
สีของแสงไฟ : สีแดง (44.2-94.3 องศา)
ครอบคลุมระยะ : 8nm (14.81 km)
สีของแสงไฟ : สีขาว (94.3-334.9 องศา)
ครอบคลุมระยะ : 10nm (18.52 km)
สีของแสงไฟ : สีแดง (334.9-23.7 องศา)
ครอบคลุมระยะ : 8nm (14.81 km)

ประวัติ
เกาะจุ่นอยู่ทางด้านเหนือของแหลมพัทยาเป็นเกาะเล็ก ๆ อยู่ใกล้ฝั่ง เป็นที่ตั้งกระโจมไฟ “โสมรังษี”สร้างขึ้นโดยพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชษฐ์ (พระองค์เจ้าหญิงโสมวดี) ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สร้างขึ้นนับว่าเป็นการบำเพ็ญพระกุศลอันยิ่งใหญ่ต่อชาวเรือ เมื่อได้สร้างขึ้นแล้วพระองค์ท่านได้ประทานนามว่า “โสมรังษี” อันเนื่องมาจากพระนามเดิม ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัยไปแล้ว แต่พระนามและพระรัศมีคือ “โสมรังษี” ยังส่องแสงรุ่งโรจน์อยู่ตลอดกาล กระโจมไฟนี้เป็นไฟสีขาว มีลักษณะ วับหมู่ 3 ครั้ง ทุก ๆ 10 วินาที กับมีเสี้ยวแสงสว่างสีแดงฉายไปยังบริเวณ กองหินใต้น้ำอันอยู่ใกล้ทางเรือเดิน ซึ่งเป็นอันตรายแก่การเดินเรือ ไฟอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 11 เมตร ไฟสีขาวเห็นได้ไกล 10 ไมล์ สีแดงเห็นได้ 8 ไมล์ สร้างด้วยเฟอโรคอนกรีตเมื่อ พ.ศ.2468

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น