ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กระโจมไฟ นิสาวชิรกาส

กระโจมไฟ นิสาวชิรกาส (เกาะเละละ)
คุณสมบัติ
รูปแบบไฟ : Flashing
ความสูงจากฐาน : 65m
ระยะเวลากระพริบ : ทุก 5 วินาที
สีของแสงไฟ : สีขาว
ครอบคลุมระยะ : 7nm (12.96 km)

ประวัติ
จากสตูล ขึ้นไปทางเหนือถึงเกาะเละละ บนยอดเกาะนี้เป็นที่ตั้งกระโจมไฟนิสาวชิรกาสเป็นกระโจมเหล็กโปร่งสี่ขา ทาสีขาว สร้างเมื่อ พ.ศ.2470 เปลี่ยนจากตะเกียงก๊าซ เป็นตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2533 ลักษณะไฟเป็นไฟสีขาว วับ 1 ครั้ง ทุกๆ 5 วินาที สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 66 เมตร เห็นได้ไกล 7 ไมล์

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น