ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กระโจมไฟ ตากใบ

กระโจมไฟ ตากใบ (อดีด ประภาคาร ตากใบ)คุณสมบัติ
รูปแบบไฟ : Occulting
ความสูงจากฐาน : 27m
ระยะเวลากระพริบ : ทุก 5 วินาที
สีของแสงไฟ : สีเขียว (125.8-196.6 องศา)
ครอบคลุมระยะ : 11nm (20.37 km)
สีของแสงไฟ : สีขาว (196.6-199.5 องศา)
ครอบคลุมระยะ : 15nm (27.78 km)
สีของแสงไฟ : สีแดง (199.5-276.1 องศา)
ครอบคลุมระยะ : 11nm (20.37 km)


ประวัติ
เป็นประภาคารที่สร้างขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย เพื่อช่วยในการเดินเรือ และแสดงแนวเขตทางทะเลของทั้งสองประเทศ ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำแม่น้ำโก-ลก ตำบลตาบา อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตัวประภาคารออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมประยุกต์ไทย-มาเลเซีย ตัวประภาคารส่วนล่าง สร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาสีขาว สูง 18 เมตร ส่วนบนเป็นพลาสติกเสริมใยแก้ว (Global Positioning System - GRP) สูง 9 เมตร รวมความสูงทั้งหมด จากฐานถึงยอดกระโจม สูง 27 เมตร ส่วนตัวตะเกียงเป็นตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ดวงวางซ้อนกันในแนวดิ่ง ตะเกียงดวงบนเป็นตะเกียงไฟเสี้ยวมี 3 สี คือ แสงไฟสีเขียว ขาว และแดง ส่วนตะเกียงดวงล่างเป็นตะเกียงที่ให้แสงสว่างรอบตัว ลักษณะไฟเป็นไฟวาบสีเขียว ขาว และแดง ทุก ๆ 5 วินาที ไฟสีเขียว และแดง เห็นได้ไกล 11 ไมล์ และไฟสีขาว เห็นได้ไกล 15 ไมล์ เปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2531

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น