ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กระโจมไฟ วชิรรุ่งโรจน์

กระโจมไฟ วชิรรุ่งโรจน์ (เกาะแรด)
คุณสมบัติ
รูปแบบไฟ : Flashing
ความสูงจากฐาน : 133m
ระยะเวลากระพริบ : ทุก 3 วินาที
สีของแสงไฟ : สีขาว
ครอบคลุมระยะ : 17nm (31.48 km)

ประวัติ
กระโจมไฟวชิรรุ่งโรจน์ ตั้งอยู่บนเกาะแรดหน้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกระโจมไฟซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างขึ้นคราวเดียวกับการสร้างกระโจมไฟสยามเทวีและโสมรังษี พระราชทานนามว่า“วชิรรุ่งโรจน์” อันเนื่องมาจากพระบรมนามาภิไธย “วชิราวุธ” นั่นเอง กระโจมไฟนี้สร้างด้วยเฟอโรคอนกรีต เป็นไฟสีขาว มีลักษณะเป็นไฟวับ 1 ครั้ง ในทุก ๆ 3 วินาที สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 134 เมตร เห็นได้ไกล 17 ไมล์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2468 เนื่องจากทรงตระหนักแน่ชัดในพระราชหฤทัยว่า กระโจมไฟเป็นคุณประโยชน์ไม่เฉพาะแต่ชาวเรือ ย่อมนับเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอีกส่วนหนึ่งด้วย ในท้องทะเลถ้ามีกระโจมไฟไว้มากแห่ง ภยันตรายแห่งชีวิตและทรัพย์สมบัติก็ย่อมน้อยลง เหล่านี้ก็นับว่าเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ จึงได้สละพระราชทรัพย์ให้สร้างขึ้นโดยทรงเห็นประโยชน์ดังกล่าวแล้ว กระโจมไฟดวงนี้นำมาซึ่งความสะดวกใจให้กับชาวเรือทั้งหลายเป็นอเนกอนันต์สมดังพระราชประสงค์ทุกประการอันนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ฯ เป็นพระราชกุศล อันควรนิยมเป็นเยี่ยงอย่าง

เมื่อ พ.ศ.2470 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเงินของราชนาวีสมาคมที่เหลือจากซื้อเรือพระร่วงแล้วจำนวนหนึ่ง ให้กับกรมอุทกศาสตร์ โดยเงินจำนวนนี้ กรมอุทกศาสตร์ได้จัดสร้างกระโจมไฟขึ้นในมณฑลภูเก็ตอีก 6 แห่ง กับซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงกระโจมไฟเก่า จากการใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าดเป็นตะเกียงใช้ก๊าซอเซทีลีน กระโจมไฟที่สร้างใหม่เหล่านี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามเพื่อเป็อนุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากทรงมีวินิจฉัยว่า เงินที่ได้มานี้เป็นเงินของราชนาวีสมาคม อันอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ ซึ่งเป็นผู้ก่อกำเนิดให้เกิดสมาคมและเงินรายนี้ขึ้น จึงได้พระราชทานนามอันสอดคล้องมาจากกระโจมไฟวชิรรุ่งโรจน์ และกระโจมไฟทุก ๆ แห่งจะมีพระบรมนามาภิไธย “วชิราวุธ” อยู่ด้วย คือ

“วชิรรุ่งโรจน์”

ปัชโชติวชิราภา นิสาวชิรกาส
ประภาสวชิรกานต์ ชัชวาลวชิรโอฆ
อาโลฏวชิรยุตต์ สมุทรวชิรนัย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น