ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กระโจมไฟ เกาะสะระนีย์

กระโจมไฟ เกาะสะระนีย์
เครดิต ขุนสรณ์สุราพ่าย

คุณสมบัติ
รูปแบบไฟ : Group Flashing (Morse Char A)
ความสูงจากฐาน : n/a
ระยะเวลากระพริบ : ทุก 3 วินาที
สีของแสงไฟ : สีขาว
ครอบคลุมระยะ : 9nm (16.66 km)

ประวัติ
กระโจมไฟนี้ตั้งอยู่ที่  เกาะสะระนีย์ มีชื่อเดิมว่า “เกาะผี” เมื่อคราวที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จประพาสจังหวัดระนอง โดยเรือรบหลวงจันทร วันที่ 10 มีนาคม 2510 และได้พระราชทานชื่อเกาะนี้ใหม่ว่า “เกาะสะระนีย์” ซึ่งหมายถึง เกาะที่เป็นแหล่งพึ่งพิง เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ซึ่งได้เคยเสด็จประทับแรมและทรงเยี่ยมเยียนประชาชนชาวจังหวัดระนอง

รูปองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตา ความดีงามของสตรีที่เพียบพร้อมในทุกด้านและมีผู้คนเคารพนับถือ กราบไหว้บูชาทั่วโลก เช่นเดียวกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ซึ่งเป็นสตรีที่ประเสริฐ มีพระราชโอรสทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยถึง 2 พระองค์ มีความเมตตาปราณีแก่ประชาชนผู้อยู่ห่างไกลทุรกันดารและห่วงใยในความทุกข์สุข ของประชาชน

การก่อสร้างได้คำนึงถึงฮวงจุ้ย ที่มีลักษณะดีเหมาะสม ทำให้ผู้คนที่มากราบไหว้มีความสงบร่มเย็นเป็นสุข คุ้มครองประชาชน และบุคคลทั่วไปที่บูชาให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยทั่วกัน เปรียบเสมือนกับตำนานฮวงจุ้ยที่เป็นลูกแก้วอยู่ตรงปากของมังกร พื้นที่เป็นเกาะตั้งอยู่ระหว่างปากแม่น้ำกระบุรี ซึ่งไหลลงสู่ทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย

เจ้าแม่กวนอิม เกาะสะระนีย์
วิวเกาะสอง พม่า

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น