ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ท่าเทียบเรือเขาหมาจอ สัตหีบ (Estuary khaomacho Port)

ท่าเทียบเรือเขาหมาจอ สัตหีบ (Estuary khaomacho Port)

ข้อมูลร่องน้ำ และท่าเทียบเรือ สำรวจโดย กองทัพเรือ1. ท่าเทียบเรือเขาหมา จอ

2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  วันที่สำรวจ 19 ก. ค. 54 โดยทางบก 2. ลักษณะน้ำ น้ำขึ้น - ลงพัดขนานท่า

3. ข้อมูลการนำเรือที่ เกี่ยวข้อง  แผนที่ที่เกี่ยวข้องแผนที่เดินเรือไทย หมายเลข 115 ตำบลที่ท่าเทียบเรือเขาหมาจอ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี  แลต 12 องศา 35.9 ลิปดา น.  ลอง 100 องศา 56.7 ลิปดา อ.  ทุ่นไฟปากร่องไม่มี

4. ท่าเทียบเรือ เขาหมาจอ Lat 12º 35.9́ N Long 100º 56.7́ E ภาพแสดงตำแหน่งท่าเทียบเรือ เขาหมาจอ

5. ข้อมูลท่าเรือ  ลักษณะท่าเรือท่าเทียบเรือเขาหมาจอ เป็นท่าเรือที่ใช้ในการ รับ – ส่งกำลังพล ไปยัง เกาะแสมสาร เป็นคอนกรีตทอด ยาวจากฝั่งลงไปในทะเล บริเวณหน้า ท่าเรือมีความยาวประมาณ ๕๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร มีความลึกน้ำโดยเฉลี่ย ๓ เมตร ทางเข้าท่าเรือไม่มีทุ่นไฟ หรือที่ หมายการนำเรือที่เห็นเด่นชัด

6.ลักษณะท่าเทียบเรือ

7. ลักษณะการเทียบ

8. สิ่งอำนวยความสะดวก (FACILITYS) เสบียง สามารถจัดหาที่ช่องแสมสาร

9. สิ่งอำนวยความสะดวก

10. ท่าเรือถ่ายจากฝั่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น