ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ท่าเทียบเรือ อ่าวบังเบ้า เกาะช้าง ( Ao Bang Bao Port)

ท่าเทียบเรือ อ่าวบังเบ้า เกาะช้าง ( Ao Bang Bao Port)

ข้อมูลร่องน้ำ และท่าเทียบเรือ สำรวจโดย เรือ ต.111. ท่าเทียบเรืออ่าวบัง เบ้า เกาะช้าง

2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑. สำรวจโดย เรือ ต. 11 วันที่ สำรวจ ๑๖ พ. ค. ๕๔ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม สำรวจเวลา ๑๑๐๐ ขณะน้ำขึ้น ความสูงน้ำ ๑. ๓ เมตร จากระดับน้ำลง ต่ำสุด วัดความลึกน้ำจริงได้ ๔ เมตร ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ทะเล เรียบ ลมพัดเข้าหาท่าทิศ ๑๗๐ ความเร็ว ๒ นอต

3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง แผนที่ที่เกี่ยวข้องแผนที่เดินเรือไทย หมายเลข 151, 120, 102, 045 ( อศ.) ตำบลที่ท่าเทียบเรืออ่าวบังเบ้า เกาะ ช้าง จว. ตราด แลต 11 องศา 58.02 ลิปดา น. ลอง 102 องศา 19.00 ลิปดา อ.

4. ภาพแสดงตำแหน่งท่าเทียบเรืออ่าวบังเบ้า เกาะ ช้าง อ่าว บังเบ้า

5. - เข็มที่ใช้ในการเข้าเทียบควรใช้เข็ม 290 - ท่าเรือเป็นลักษณะรูปตัว Y ความยาวประมาณ 500 เมตร กว้างหน้าท่า ด้านละ 50 เมตร เข็ม 290 การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวบังเบ้า

6. ท่าเทียบเรืออ่าวบังเบ้า เข็มที่ใช้ในการเข้าเทียบควร ใช้เข็ม 290 ด้านขวามีกลุ่มซั้งจำนวน มาก หลักนำประภาคารสีขาวสูง 15 เมตร การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวบังเบ้า

7. ถวายความเคารพศาล เสด็จเตี่ย ทางกราบซ้าย ก่อนถึงท่าเทียบเรืออ่าว บังเบ้า การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวบังเบ้า

8. ท่าเรือมีพุกสำหรับคล้องเชือก และยางกันกระแทกตลอด แนว การนำเรือเข้าเทียบท่าเทียบเรืออ่าวบังเบ้า

9. การนำเรือใช้กราบ ซ้ายเข้าเทียบ การนำเรือใช้กราบ ขวาเข้าเทียบ ฝั่ง

10. ลักษณะการเทียบและการคล้องเชือกหัวไกหัว

11. การคล้องเชือกท้ายไกท้าย

12. ๔. ข้อมูลท่าเรือ  เป็นท่าเรือรูปตัว Y ยาวประมาณ 500 เมตร หน้าท่ายาวด้านละประมาณ 50 เมตร กว้างประมาณ 7 เมตร  มีความลึกหน้าท่าเฉลี่ย 4 เมตร  มีพุกสำหรับคล้องเชือก และยางกันกระแทก ตลอดแนว

13. ไฟไซเรนสีส้มบน ประภาคาร เปิดตั้งแต่ เวลา พระอาทิตย์ตก – 0100 ไฟแสงสว่างสีขาว บริเวณท่าเรือ จุดสังเกตการนำเรือ ในเวลากลางคืน

14. ท่าเรือถ่ายจากฝั่ง

15. ๕. การติดต่อสื่อสาร  วิทยุไม่มี  โทรศัพท์ ผู้ใหญ่มานพ๐๘๗ - ๐๘๔๔๔๐๔

16. ๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำจืด ไม่มี ไฟฟ้า ไม่มี โทรศัพท์ ไม่มี ไฟแสงสว่าง มี อื่นๆ บริเวณ 2 ข้างทางเดินของท่าเรือ มี ร้านค้าหลากหลายให้บริกการอาทิเช่น ร้านอาหารทะเล, ร้านกาแฟสด, ร้าน อินเตอร์เน็ต, ร้านขายของที่ระลึก, ร้านขาย ผัก และเนื้อ ซึ่งสามารถจ่ายเสบียงเพิ่มเติม ได้ รวมไปถึงร้านสะดวกซื้อ 7 - Eleven

17. ข้อควรระมัดระวัง  ก่อนถึงบริเวณท่าเทียบเรือควรนำเรือด้วยความ ระมัดระวังเพราะมีการจราจรทางน้ำค่อนข้างหนาแน่น เนื่องจากจะมีเรือ รับ – ส่ง นักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทาง เข้า – ออก ท่าเทียบเรือตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ เวลาประมาณ ๐๘๐๐ – ๑๗๐๐ ของทุกวัน บริเวณใกล้กับท่าเทียบเรือกลุ่มซั้ง ทางกราบขวา การ นำเรือผู้นำเรือควรใช้ความระมัดระวัง  ปลายท่าเรือ มีลักษณะเป็นรูปตัว Y ผู้นำเรืออาจเกิด การสับสนในการนำเรือเข้าเทียบ ให้สังเกต ลักษณะท่า เทียบเรือจากหน้าจอเรดาร์ในระยะใกล้ ประกอบกับการ มองด้วยสายตา เพื่อตัดสินใจในการนำเรือเข้าเทียบท่า

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น